Hyppää sisältöön

Vt 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla: valtatie 8:n uusi tielinja avataan Eurajoella 10.10.2022

Julkaistu 7.10.2022 8.00

 

Valtatie 8:n uusi tielinja Eurajoella avattiin 10.10.2022. Valtatie 8:n uusi tielinja Eurajoella avataan maanantaina 10.10.2022.

 

Valtatie kasin uusi tielinja Eurajoen keskustan kohdalla otetaan käyttöön maanantaina 10.10.2022. Uusi valtatie sijoittuu 4,5 kilometrin matkalla nykyisen kasitien länsipuolelle ja sisältää uuden ohituskaistan Rauman suuntaan.

 

”Hanke on edennyt suotuisasti ja saamme sen suurimmalta osalta valmiiksi tämän vuoden aikana. Liikenne siirtyy nyt uudelle linjaukselle, joka takaa turvallisemman kulkuväylän talveksi kulkijoille. Liikenteen siirron jälkeen työn alle tulee Eurajoen portin kiertoliittymä. Tavoitteena on saada se valmiiksi loppuvuoden aikana”, kertoo projektipäällikkö Kari Partiainen Väylävirastosta.

 

Nopeusrajoitus Rauman päässä tulee olemaan 60 km/h keskeneräisten töiden vuoksi. Porin puoleinen kiertotie ja liikenteeltä pois jäävät vanhat tien osat puretaan ja hyödynnytetään muissa tie- ja katurakenteissa. Ensi keväälle jää vielä pieniä viimeistelytöitä ja vanhan Eurajoen ylittävän sillan pintarakenteiden uusiminen.

 

Uuden valtatien lisäksi hankkeessa on rakennettu viisi uutta siltaa, kilometri meluntorjuntatoimenpiteitä, kahdeksan kilometriä tie- ja katuvalaistusta sekä kaksi eritasoliittymää ramppeineen. Autoilijoiden lisäksi hankkeessa on huomioitu koululaiset ja kevyenliikenteen käyttäjät, joille on tehty uusia kevyen liikenteen väyläyhteyksiä ja turvallisia alikulkuja. Hankkeen suunnittelussa ja rakennustöissä on huomioitu alueen kulttuuriympäristö ja suojattu pohjavedet.

 

Lisätietoja
Projektipäällikkö Kari Partiainen, Väylävirasto
puh. 029 534 3580
[email protected] 
 
Hanke verkossa
vayla.fi/eurajoki
facebook.com/turkupori

 

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta