Hyppää sisältöön

Vt 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla -hankkeen työvaiheet helmikuussa 2022

Julkaistu 18.3.2022

Kooste hankkeen työvaiheista helmikuussa 2022.

4.2.2022

Kuluneen viikon aikana olemme jälleen uurastaneet sekä siltatyömailla että maatöissä: olemme saaneet Eurajoen risteyssillan pelkkapedin valmiiksi ja päässeet aloittamaan kannen telinetyöt. Eurajoen sillalla jatkamme työsillan purkamista. Auvin risteyssillalla jatkamme puolestaan kannen raudoitustöitä. Krisankallion risteyssillalla olemme tehneet täyttötöitä ja maatuen raudoitustöitä. 

Maatöiden osalta olemme jatkaneet louhintaa, murskaustöitä ja kasitien uuden linjauksen rakennekerrosten rakentamista.

10.2.2022

Olemme valamassa Krisankallion risteyssillan toista maatukea. Ensimmäinen valettiin eilen. Tämän valun jälkeen olemmekin saaneet kaikkien siltojen alusrakenteet valettua. Näiden valutöiden lisäksi olemme jatkaneet telinetöitä Eurajoen risteyssillalla. Auvin risteyssillalla olemme saaneet valmiiksi kannen raudoitustyöt. 

Maapuolen hommissa jatkamme louhinta- ja murskaustöitä sekä kasitien rakennekerrosten rakennustöitä edellisviikkojen tapaan.

17.2.2022

Tällä viikolla olemme jatkaneet louhinta- ja murskaustöitä hankealueen pohjoispäässä, Krisankallion risteyssillan pohjoispuolella. Edistämme kasitien uuden tielinjan rakennekerrosten rakentamista Auvin risteyssillan ja Krisankallion risteyssillan välisellä osuudella. 

Kaikilla viidellä siltapaikalla työt etenevät kevättä odotellen: Eurajoen risteyssillalla olemme jatkaneet teline- ja muottitöitä. Linnamaan risteyssillalla ja Eurajoen sillalla teemme päätytäyttöjä. Auvin risteyssillalla jatkamme kannen muottitöitä. Krisankallion risteyssillalla valmistelemme pelkkapedin rakentamista.

24.2.2022

Tällä viikolla jatkamme Eurajoella seuraavanlaisia hommia: Eurajoen risteyssillalla jatkamme kannen muottitöitä. Krisankallion risteyssillalla työstämme pelkkapetiä, mikä näkyy toisessa kuvassa. Linnamaan risteyssillalla ja Eurajoen sillalla viimeistelemme päällysrakenteiden alapuolisia pintoja. Auvin risteyssillalla olemme nyt saaneet valmiiksi raudoitus- ja muotin tuplaustyöt. 

Kasitien uuden linjauksen rakentaminen maatöiden osalta jatkuu viime viikkojen tapaan, eli teemme louhintatöitä, murskausta, rammerointia ja työstämme tien jakavaa kerrosta.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta