Hoppa till innehåll

Sjötrafikledningen förhindrar grundstötning och gör sjötrafiken smidigare

Publicerad 16.9.2022

En av Trafikledsverkets viktiga samarbetspartner är Fintraffic, som ansvarar för sjötrafikledningen. Förra året förhindrade sjötrafikledningen nio potentiella grundstötningar.

Fintraffics sjötrafikcentraler övervakar att frakt- och passagerarfartyg kan röra sig säkert dygnet runt i Finlands kustområde. Sjötrafikledarnas vakande ögon ser fartygen i realtid i VTS-lägesbilden. Om allt går bra räcker det med att bara vara uppmärksam. Ibland måste man dock ingripa i spelet.

"Framförhållning är viktigt i detta arbete. Vi kontaktar fartyget om det är på väg ut ur farledsområdet eller om en kollisionssituation håller på att uppstå mellan två fartyg", berättar den operativa direktören Sari Talja från Fintraffic.

Operatiivinen johtaja Sari Talja.

Förebyggande av olika olyckor är kärnområdet för sjötrafikledningen, men övervakningen omfattar också annat. Fintraffic samlar till exempel in information om olika förseelser och avvikelser inom sjötrafiken. Den insamlade informationen används för att utveckla sjötrafiken.

I fjol inkom över 800 rapporter om förseelser och avvikelser. Enligt rapporterna kan störningar som stör sjötrafiken grovt indelas i tre olika klasser: fartygets egna tekniska 

störningar, störningar i lotsningen samt förseningar på grund av väder och isförhållanden.

"Enskilda fartygs resor fördröjdes oftast av maskin- och tekniska fel. Mer sällsynta skäl till fördröjningar var till exempel underhåll och reparation av kanaler eller väntan på isbrytare. Dåliga väderförhållanden påverkar på samma gång flera fartygs framfart, men mer sällan avbryter dåligt väder fartygstrafiken", berättar Talja.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv