Hyppää sisältöön

Työkoneiden ja kuljetuskaluston ympäristövaatimukset auttavat vähentämään päästöjä

Julkaistu 13.6.2024

Väylävirasto on vuodesta 2012 lähtien asettanut ympäristövaatimuksia työkoneille ja kuljetuskalustolle. Lähivuosina osa käyttämistämme kaluston ympäristövaatimuksista tiukentuu. Vaatimusten tarkoituksena on vähentää väylien rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Työkoneita työmaalla.

Väylävirasto aikoo päivittää kaluston ympäristövaatimuksia useissa urakoissa lähivuosina. Tavoitteena on jatkaa ympäristövaikutusten pienentämistä kustannustehokkaasti, ottaen huomioon toimialan yritykset, markkinatilanne ja maantieteelliset erot.

Toukokuussa 2024 Väylävirasto aloitti projektin, jossa laaditaan tiekartta kuljetus- ja työkonekalustoa koskevista ympäristövaatimuksista vuosille 2026–2030. Nykyisiä ympäristövaatimuksia päivitetään ainakin maanteiden hoidon, radan kunnossapidon sekä päällysteiden ja tiemerkintäurakoiden osalta. Näissä urakoissa nykyiset vaatimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Väylävirasto kerää palautetta palveluntuottajilta nykyisten kunnossapidon vaatimusten toimivuudesta. Lisäksi järjestämme markkinavuoropuheluja, joissa käymme läpi vaatimusehdotuksia”, kertoo kehittämispäällikkö Anne-Mari Haakana Väylävirastosta.

Kuljetus- ja työkonekalustolle asetettuja ympäristövaatimuksia ovat esimerkiksi kuorma-autojen päästöluokkavaatimukset (Euro-luokat) sekä työkoneiden päästöluokkavaatimukset (Stage-luokat).

Lisäksi Väylävirastolla ja ELY-keskuksella on muitakin kalustoon liittyviä ympäristövaatimuksia. Näitä ovat muun muassa taloudellisen ajotavan koulutus, koulutus työkoneiden käytön päästövähennyskeinoista, ajoneuvo- tai kuljettajakohtainen ajotavanseuranta, ympäristösuunnitelma sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämiseen tähtäävät vaatimukset.

Vaatimusten päivittämisessä tarkastellaan myös mahdollisuuksia ja esteitä laajentaa kaluston ympäristövaatimuksia muihin kunnossapidon urakoihin. Työ valmistuu toukokuun 2025 loppuun mennessä, ja vaatimukset otetaan käyttöön vuoden 2026 alusta lähtien urakkakilpailutukseen menevissä urakoissa.

Kunnossapidosta aiheutuvien päästöjen vähentämisessä kaluston ympäristövaatimuksilla on tärkeä rooli. Muutokset tehdään asteittain, jotta urakoitsijat voivat varautua tulevaan.

Väylärakentamisen puolella investointihankkeiden kalustovaatimusten muutoksista on päätetty jo aikaisemmin. Investointihankkeiden suhteen Väylävirasto on mukana päästöttömien työmaiden Green deal -sopimuksessa ja kalustoa koskevat ympäristövaatimukset on määritelty jo vuoteen 2030 saakka.

Lue myös