Hyppää sisältöön

Savonlinna-väylähanke valmistuu kokonaisuudessaan

Julkaistu 01.09.2019

Kohta 10 vuotta Savonlinnassa valtatiellä 14 lähes yhtä mittaa kestänyt rakentaminen päättyy viimeisen osakokonaisuuden valmistuessa.

Savonlinnan hankekokonaisuuden viimeinen osa, eli syväväylän siirto Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen ja syväväylän kohdalle rakennetut kiinteät maantiesillat, on valmistunut.  

"Savonlinnan laajaa hankekokonaisuutta on suunniteltu 1950-luvulta lähtien. Suunnitelmat ovat muovautuneet aikojen saatossa liikenteen tarpeiden eläessä. Hanke asettui vuoden 2008 liikennepoliittisessa selonteossa nykyiseen muotoonsa, eli kolmen osahankkeen kokonaisuudeksi. Kymmenen rakennusvuoden jälkeen Savonlinnan väylät palvelevat liikkujia huomattavasti paremmin pitkälle tulevaisuuteen ” sanoo Väylän pääjohtaja Kari Wihlman.  

Kolmen osahankkeen kokonaisuus

Savonlinna-hanke toteutettiin eri vaiheissa vuosina 2009-2019:

  • Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2009-2011, valtatie 14 parannettiin nelikaistaiseksi välillä Ruislahti-Miekkoniemi. Lisäksi Kyrönsalmeen rakennettiin uusi avattava maantiesilta.
  • Vuonna 2010 aloitettu rantaväylän rakentaminen saatiin valmiiksi 2013. Urakassa rakennettiin uutta valtatietä neljä kilometriä kaupungin pohjoispuolelle. Lisäksi rakennettiin 2,4 kilometriä uutta kevyen liikenteen väylää valtatien vierelle sekä uusi rata. Osakokonaisuuteen kuului myös Pääskylahden ratapihan muutostyöt.
  • Viimeinen vaihe, Laitaatsalmen syväväylän kohta, toteutettiin vuosina 2015-2019. Syväväylä siirrettiin Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen, ja uuden syväväylän ylle rakennettiin kaksi kiinteää maantiesiltaa.

Savonlinna-hankkeen hyödyt ja vaikutukset

Hankkeen vaiheiden valmistuminen on tehnyt alueen kaikesta liikenteestä turvallisemman ja sujuvamman.

”Keskustan pääkadun ruuhkat ovat helpottaneet, kun liikenteestä yli puolet on siirtynyt katuverkosta rantaväylälle. Liikenteen sujuvuus on edistänyt myös merkittävästi liikenneturvallisuutta. Keskusta-alueella onnettomuudet ovat vähentyneet todella paljon. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet 77 % ja omaisuusvahinko-onnettomuudet 60 %. Kokonaisuutena onnettomuuksien kokonaisvähenemä on ollut suuruusluokassa 2/3, kertoo viimeistä osahanketta vetänyt projektipäällikkö Hannu Nurmi Väylästä.

"Syväväylä on nyt siirretty turvallisemmin navigoitavaan Laitaatsalmeen, joten Kyrönsalmen siltoja ei enää tarvitse avata liikenteelle. Uusi syväväylä on lisäksi edellistä syväväylää 3 kilometriä lyhempi, mikä nopeuttaa liikennettä. Kaikkien liikennemuotojen vähentyneet ruuhkat tekevät alueesta kokonaisuutena viihtyisämmän,” Nurmi toteaa.

Valtatie 14 liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat erityisen tärkeitä, sillä se on iso osa keskeisen Suomen poikittaisyhteyttä valtateiden 5 ja 6 välillä. Se on myös Savonlinnan talousalueen tärkein runkoväylä.

Lisätietoja:

Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Väylä, 029 534 3574, hannu.nurmi(at)vayla.fi

Liitteet:

Liite 1: Karttakuva koko hankkeen vaiheistuksesta

Liite 2: Liikennemäärät hankealueella 2018

Liite 3: Laitaatsalmen silta ja vesiväylä kuvattuna 12.8.2019, kuvaaja Jetro Matilainen

 

Tietoa hankkeesta:

www.vayla.fi/laitaatsalmi

www.facebook.com/vt14laitaatsalmi

 

Hankkeessa siirretään Kyrönsalmen syväväylä helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Uuden syväväylän kohdalle rakennetaan kiinteät maantiesillat sujuvoittamaan liikennettä. Lisäksi hankkeen tieosuuksia parannetaan tienkäyttäjien turvallisen ja sujuvan liikennöinnin varmistamiseksi. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta