Liikennejärjestelyt

 

Kehätie kiertotielle Pukkilan ja Tuulissuon eritasoliittymien välillä 19.-20.12.2020

Tulevana viikonloppuna 19.–20. joulukuuta kehätiellä puretaan Sippaan risteyssillan työnaikaiset tukitelineet. Purkutyön turvallisuuden takia kehätien liikenne siirretään kiertotielle. Kiertotienä toimii Tuulissuontie, jonne liikenne siirretään kulkemaan Pukkilan ja Tuulissuon eritasoliittymien kautta.

Liikennejärjestelyt ovat voimassa lauantaiaamusta 19.12. klo 7.00 sunnuntaiaamuun 20.12. klo 7.00 saakka.

 

16.12.2020: Työnaikaiset turbokiertoliittymät Hämeentielle


Turun kehätie -hankkeen rakennustyöt etenevät valtatiellä 10, eli Hämeentiellä. Torstaina 17.12.2020 Hämeentiellä otetaan ajoneuvoliikenteelle käyttöön kaksi työnaikaista kiertoliittymää. Työnaikaiset kiertoliittymät ovat käytössä syksyyn 2021 saakka. Kävelyn ja pyöräilyn väylien järjestelyt pysyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti kiertoreitillä. 

Kaarinantien liittymä

Työnaikaisen kiertoliittymän käyttöönoton yhteydessä nykyinen liikennevaloliittymä poistuu käytöstä. Työnaikainen kiertoliittymä sijaitsee noin 60 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaa. 

Kiertoliittymässä on Kaarinantieltä Hämeentielle liittymiskaista, ns. vapaa oikea Liedon suuntaan. 

Melatien liittymä

Melatien liittymä Hämeentielle suljetaan ja tilalle avataan uusi suuntaisliittymä 150 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaan. Liittymään voi ajaa Hämeentieltä ainoastaan Liedon suunnasta ja liittymästä voi lähteä Hämeentielle vain Turun suuntaan. Turun suunnasta Melatielle tultaessa tulee käyttää Littoistenjärventien kiertoliittymää. Melatieltä Liedon suuntaan lähdettäessä tulee vastaavasti käyttää Kaarinantien kiertoliittymää. 

Littoistenjärventien liittymä

Littoistenjärventien työnaikainen kiertoliittymä on Kaarinantien liittymän tavoin turbokiertoliittymä. Kiertoliittymään kulkee Hämeentiellä kaksi kaistaa kumpaiseenkin ajosuuntaan. 

Työnaikaisen kiertoliittymän käyttöönoton yhteydessä nykyinen liikennevaloliittymä poistuu käytöstä. Uusi työnaikainen kiertoliittymä sijaitsee noin 100 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaa. Liittymästä kuljetaan Reivikadun kautta Littoistenjärventielle ja Citymarketille.
 

 

 

3.12.2020: Kauselan eritasoliittymän ramppi Piikkiön suunnasta valtatielle 10 siirtyy kiertoreitille

Turun kehätie -hankkeen toinen rakennusvaihe Kauselan eritasoliittymän kohdalla edistyy ja torstaiaamusta 3.12.2020 kehätien ramppi Piikkiön suunnasta valtatielle 10 kulkeville sekä valtatieltä 10 Naantalin suuntaan kulkeville siirtyy kiertotielle. Kiertotiejärjestely on voimassa arviolta syyskuuhun 2021 asti.
Kauselan eritasoliittymän ramppi Piikkiön suunnasta valtatielle 10 siirretään työnaikaiselle rampille.

Rampin korjauksen takia, myös rampin myötäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy kiertotielle (kartta). Kiertoreitti on opastettu.

Jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy kiertotielle Turun kehätien Piikkiön suunnan ja valtatien 10 Hämeentien välissä. Kiertotie myötäilee korjattavaa ramppia.

 

 

26.11.2020: 2,2 km kehätietä pois kiertotieltä, Pukkilan eritasoliittymä auki ja uusi Tuulissuontie liikenteelle - Välitien liittymä suljetaan

Torstaina 26.11.2020 klo 9 avataan 2,2 km osuus uutta kehätietä liikenteelle välillä Sippaa-Kirismäki. Samalla otetaan liikenteelle Pukkilan uusi eritasoliittymä sekä uusi Tuulissuontie, joka yhdistää Tuulissuon teollisuusalueen Pukkilan eritasoliittymään. 

 Turun kehätiestä otetaan ensin liikenteelle vain toinen kaista. Samalla otetaan liikenteelle myös Pukkilan eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontien. Välitien liittymä kehätielle suljetaan.

 

Tuulissuon ja Pukkilan eritasoliittymän välillä oleva Välitien liittymä kehätielle suljetaan. Välitien ja Päivöläntien liikenne kulkee vastaisuudessa Tuulissuontien kautta ja tasoliittymä kehätielle poistuu käytöstä. 

 

8.11.2020: Valtatien 10, eli Hämeentien varrella jalankulun, pyöräilyn ja mopojen liikenteen kiertoreitti 

Turun suunnasta katsottuna liikenne kulkee kuten aiemmin valtatien 10, eli Hämeentien myötäiseltä väylältä kiertotielle Auranlaakson ABC:n kohdalla, josta se jatkuu Kaarinantien yli Keulakadulle ja Ankkurikadulle. Kiertoreitti muuttuu tässä kohdassa niin, että se jatkuu Ankkurikadulta suoraan Littoistenjärventielle, uutta jalankulun ja pyöräilyn väylää pitkin. Tämän jälkeen reitti jatkuu Littoistenjärventien jalankulun ja pyöräilyn väylää Citymarketin takaa kiertäen. Hämeentien myötäiselle väylälle liitytään Littoistenjärventieltä, Citymarketin Kauselan liittymän puoleista reittiä käyttäen.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertotiejärjestely on voimassa syksyyn 2021.  

 

KUVA: Jalankulun ja pyöräilyn kiertotiet Turun kehätien sekä Kaarinantien ja Littoistenjärventien kohdalla.

 

20.10.2020: Kauselan eritasoliittymän ramppi Naantalin suunnasta valtatielle 10 on korjattu ja otetaan liikenteelle

Turun kehätie -hankkeen toisessa rakennusvaiheessa on valmistunut ensimmäinen rampin korjaus, kun Aurajoen ylittävä ramppisilta sekä rampin alittava jalankulun ja pyöräilyn kehäsilta on saatu korjattua. Tiistaina 20.10.2020 kehätien liikenne Naantalin suunnasta valtatielle 10 siirtyy kiertotieltä takaisin korjatulle rampille. 

Kuva: Kauselan eritasoliittymän ramppi ja jalankulun ja pyöräilyn reitti takaisin alkuperäiselle reitille.

 

 

4.8.2020 Turun kehätien liikenne siirtyy kulkemaan kehätien pohjoispuolta Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla

Kauselan eritasoliittymässä liikenne siirretään kulkemaan Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla pohjoiselle sillalle. Naantalin suuntaan menevä liikenne siirtyi viikolla 31 kulkemaan sillan pohjoisreunaa. Myös Piikkiön suuntainen liikenne siirtyy kulkemaan pohjoisempaa siltaa 4.-5.8.2020 välisenä yönä. Samalla alueen nopeusrajoitukset alenevat. Valtatietä 10 Turusta tullessa ja Naantalin suuntaan lähdettäessä on kiihdytyskaista poistettu käytöstä. Kohdalla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

 

29.6.2020 Liikennejärjestelyt muuttuvat valtatiellä 1 Kirismäen eritasoliittymässä

Tiistaina 30.6.2020 klo 12 valtatieltä 1 Helsingin suunnasta tuleva Turun kehätielle nouseva ramppi suljetaan ja liikenne ohjataan väliaikaiselle rampille (kartta). Uusi väliaikainen ramppi sijaitsee noin 300 metriä lähempänä Kirismäen risteyssiltaa. Liikennejärjestely on käytössä kesään 2021 asti. Nykyinen ramppi suljetaan uuden rampin louhintojen ja sillanrakennustyömaan takia. Uusi ramppi rakennetaan kaksikaistaisena ja se valmistuu vuoden 2021 aikana.

Liikennejärjestelyt valtatiellä 1 Kirismäen eritasoliittymässä.

 

11.5.2020 Ansanrintien liittymän sulkeminen Turun kehätieltä

<>Ansarintien ja Turun kehätien liittymä suljetaan maanantaina 11.5.2020 klo 9.00. Liittymän sulkeminen on lopullinen. Kulku Ansarintien kiinteistöihin tapahtuu Toimelantien kautta, uuden tielinjan mukaisesti.

<>

<>

 

 

2.4.2020 Alisippaantien liittymä Turun kehätielle suljetaan ja liikenne ohjataan kiertotielle.

E18 Kausela-Kirismäki -hankkeen rakennustyöt etenevät Liedossa. Kehätien toisen ajoradan rakentamisen vuoksi liittymä Alisippaantieltä Turun kehätielle suljetaan torstaina 2.4.2020 klo 12.00. Liikenne kehätien ja Alisippaantien välillä ohjataan kulkemaan Tuulissuon eritasoliittymän ja Muurassuontien kautta. Kulku Toimelantielle tapahtuu Alisippaantien kautta (ks. oheinen kartta). Liittymä kehätieltä Välitielle säilyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan.

<>