Vt 12 Tampereen rantaväylä

Valmistunut

Tampereen Rantatunnelia rakennetaan vuoteen 2017 asti. Valmistuessaan Rantatunneli edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vt 12 Tampereen rantaväylä

Vuosina 2013-2017 Tampereen Rantaväylä linjataan reilun neljän kilometrin matkalta uudestaan. Matkasta 2,3 kilometria kulkee Suomen pisimmän maantietunnelin läpi. Lisäksi hankkeeseen kuuluu eritasoliittymiä tie- ja katujärjestelyineen.

Hankkeen tavoitteet

Valmistuessaan vuonna 2017 Rantatunneli vapauttaa suuren kaistaleen Tampereen pohjoista keskustaa kaupunkilaisten käyttöön ja mahdollistaa paremman pääsyn Näsijärven rantaan. Ranta-Tampellan uuden kaupunginosan yhteyteen syntyvän puistoalueen vesistötäyttöön käytetään tunnelilouhinnassa syntyvää kiviainesta.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa perinteinen tilaaja - palveluntuottajamalli on häivytetty, ja osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä. Allianssiin kuuluvat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy.

Toteutusvaihe on kokonaisuudessaan edennyt jo reilusti yli puolivälin.

Tunneli avattiin liikenteelle 15.11.2016, työt jatkuvat Naistenlahdessa

Rantatunnelin rakentaminen alkoi syksyllä 2013. Tunnelilouhinta päättyi kesäkuussa 2015. Tunnelin teknisten järjestelmien testaus alkoi keväällä 2016 ja tunneli avattiin liikenteelle 15.11.2016. Liikenteelleoton jälkeen rakennetaan vielä Naistenlahden eritasoliittymän pohjoisosan rampit ja katuyhteydet sekä tehdään viherrakennus- ja muut viimeistelytyöt, joiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 marraskuun loppuun mennessä.  

 

Hankkeen kustannukset

Hankkeen tavoitekustannus ilman arvonlisäveroa on 180 miljoonaa euroa. Se jakautuu eri kustannukohteisiin seuraavasti:

  • Väylät ja johtosiirrot 36 M€
  • Sillat ja taitorakenteet 24 M€
  • Tunneli 79 M€
  • Tekniset järjestelmät 28 M€
  • Suunnittelu ja ympäristöseurannat 13 M€
reaktionapit
Sivu päivitetty 16.11.2018