Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Oulainen, raakapuunkuormauspaikka, ratasuunnitelma

Rata Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Oulaisten nykyinen raakapuun kuormauspaikka on ahdas, asutuksessa välittömässä läheisyydessä eikä mahdollista kokojunan lastaamista yhdeltä raiteelta. Kuormattavien puumäärien arvioidaan lisääntyvän huomattavasti, mikäli metsäteollisuus päättää merkittävistä uusista investoinneista. Ylivieskan raakapuun kuormauspaikka on pieni eikä sitä voida laajentaa. Alueelta ei löydy vastaavaa paikkaa, missä raakapuun kuormauspaikka on lähellä hyviä tieyhteyksiä ratapihaa sekä kuntakeskusta.

Oulaisten kaupunki on käynnistänyt keskustan osayleiskaavan päivityksen vuonna 2018. Tässä yhteydessä selvitettiin raakapuun kuormauspaikan siirtoa ratapihan pohjoispuolelle. Selvityksessä oli kaksi päävaihtoehtoa: Uusi raakapuun kuormauspaikka radan itä- tai pohjoispuolelle. Tieyhteys länsipuolen lastauspaikalle olisi jouduttu rakentamaan vedenhankintaa tärkeän pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen läpi. Vedenottamo olisi sijainnut noin 100 m päässä rakennettavasta tieyhteydestä. Radan länsipuolella ei ole asutusta eikä merkittäviä luontoarvoja.

 

Kuva 1: Arvioitu suunnittelu- ja suunnitelman vaikutusalue.

Aikatalulu

Ratasuunnitelman on käynnistetty lokakuussa 2020. Suunnitelman infotilaisuus järjestettiin 15.10.2020. Suunnitelma valmis Q2 / 2020. Toteutus aikaisintaan alkaen loppuvuonna 2021.