Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

  • 0295343820

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Eero Virtanen

  • 029 534 3017

Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma, Simo

Ratahanke Suunnitteilla

Nykytila

Oulu - Kemi -rataosuus on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosa, rataosan maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.

Nykyiset junakohtaukset mahdollistavat liikennepaikat Oulun ja Kemin välillä ovat Haukipudas, Ii, Myllykangas ja Simo.

Rataosuudella on noin 14 henkilö- ja 5 -10 tavarajunaa vuorokaudessa. Rataosan kapasiteetti on huipputunteina lähes täysin käytössä. Yöllä liikenne on vähäisempää, mahdollistaen mm. kunnossapitotyöt. Vuonna 2018 rataosalla tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa. Kuljettu tavaramäärä oli 1,1 milj. tonnia.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T ydinverkkoon ja Pohjanmeri - Itämeri -ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu - Haaparanta -välin suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu - Laurila -välin tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä rataosan kapasiteetti vastaamaan elinkeinoelämän kuljetuksien tarpeita. Vuosina 2022 -23 rataosalle on tulossa lisää 8-10 päivittäistä raaka-puujunaa. Rataosuuden pisimpien liikennepaikkavälien puolitus mahdollistaa 16 lisäjunan sijoittamisen Oulu - Kemi -välille. Uudet kohtauspaikat sijoittuvat Iihin Olhavan eteläpuolelle sekä Simon Maksniemen alueelle.

Aikataulu

Ratasuunnitelma aloituskuulutus on ja julkaistu 3.11.2020 ja se löytyy täältä 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Väyläviraston verkkosivuilla voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin sekä antaa palautetta ja jättää kysymyksiä 9.11.-30.11.2020 välisen ajan webropol- kyselyn kautta. Suunnitelmaluonnokset löytyvät täältä. Webropol- kyselyyn pääset täältä.

 

Verkkotilaisuus järjestetään 18.11.2020 klo 17:30-19:00. Microsoft Teams -kokouksena. 
 

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella  

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
 

Liity videoneuvottelulaitteella

http://[email protected]

 

Kustannukset

Liikennepaikkojen alustava karkea kustannusarvio on yhteensä n. 15 milj.€ (MAKU 130 2010=100). Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun yhteydessä.