Hyppää sisältöön

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesällä pysyi ennallaan - talvihoidon tyytyväisyydessä pieni notkahdus

Julkaistu 8.12.2022

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Molempien tutkimusten tulokset ovat nyt selvillä.

Aura-auto talvella.

Tuoreempi näistä kahdesta tutkimuksesta koski maanteiden kuntoa kesäkaudella 2022. Tutkimuksen mukaan yleistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2021. Raskaan liikenteen osalta tyytyväisyys kuitenkin kääntyi pieneen laskuun muutaman vuoden noususuhdanteen jälkeen.

"Viime talven ja kevään päällysteiden reikiintyminen sekä epätasaisuudet näkyvät tuloksissa. Kuten myös päällystysmäärän lasku, tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä. Vuonna 2020 päällystettiin noin 4 000 kilometriä, kun 2021 jäätiin noin 2 700 kilometriin. Kustannustason nousu aiheuttaa ylipäätään haasteita ja edellyttää korjaustoimenpiteiden priorisointia, mutta käytettävissä olevat resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti", kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Koska rahaa on käytettävissä vähemmän kuin olisi tarvetta, joudumme priorisoimaan vilkkaimpien teiden kunnossapitoa. Tämä näkyy myös tyytyväisyystutkimusten tuloksissa. Tienkäyttäjät ja ammattiliikenne ovat melko tyytyväisiä pääväylien kuntoon, mutta muiden teiden kunto huolestuttaa.

Talvihoidon tyytyväisyydessä pieni pudotus

Talvihoidon tyytyväisyystuloksissa näkyy sama ilmiö kuin kesällä: tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on korkeammalla tasolla kuin tyytyväisyys muiden teiden hoitoon. Yhteistä sekä kesän että talven tuloksille on myös se, että raskaan liikenteen mielipiteet ovat kriittisempiä kuin yksityishenkilöiden.

"Sään puolesta talvi 2021–2022 oli pitkä ja erityisesti Etelä-Suomessa poikkeava viime vuosiin verrattuna. Runsasluminen talvi ei kuitenkaan yksin selitä tyytyväisyyden laskua. Vaikka kokonaistyytyväisyys laskikin, onnistuivat jotkut hoitourakat myös parantamaan tulostaan edellisvuodesta", Pirinen toteaa.

Graafi siitä, miten tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on kehittynyt vuosina 2011-2022.

Miksi tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tutkitaan?

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien maanteiden talvihoitoon liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Tutkimuksen tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Kesäkauden tyytyväisyystutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 18.8.–30.9.2022 online-paneelissa sekä kirjekyselyllä. Tutkimukseen vastasi 4 895 yksityishenkilöä ja 1 087 ammattiautoilijaa.

Maanteiden talvihoidon tyytyväisyystutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 28.1.–18.3.2022 postikyselyllä, jossa oli internetvastaamisen mahdollisuus. Tutkimukseen vastasi 8 060 yksityishenkilöä ja 1 250 ammattiautoilijaa.

Lue lisää Väyläviraston asiakastutkimuksista

Lue myös


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta