Hyppää sisältöön

Tienkäyttäjiä hemmotellaan uusilla väylillä Hämeenkyrössä ja Eurajoella

Julkaistu 8.12.2022

Vuoden 2022 aikana on urakoitu valmiiksi kaksi suurta ja odotettua tiehanketta, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja sujuvoittavat liikkumista. Lisäksi maaliin saatiin pienempiä hankkeita ja työt etenivät muilla hankkeilla.

Kuvituskuva uuden tien päällystämisestä.

Hämeenkyrönväylän myötä matkanteko helpottuu

Kolmostiellä liikkujien matkanteko sujuvoitui kymmenen kilometrin pituisen Hämeenkyrönväylän avauduttua liikenteelle marraskuun lopussa. Kaikkiaan 11 uutta siltaa, kolme eritasoliittymää ja kolmen kilometrin verran pyöräilyn ja kävelyn väyliä sekä lukuisia meluesteitä sisältäneen hankkeen valmistumisen myötä matkaaminen kolmostiellä on sekä turvallisempaa että sujuvampaa.

"Uuden väylän ansiosta saatiin poistettua valtatie 3:lta yksi häiriöherkimmistä kohdista, jolla on sattunut onnettomuuksia keskimääräistä enemmän kuin muilla valtatiejaksoilla. Uusi nelikaistainen osuus suuremmalla nopeusrajoituksella parantaa yhteyden nopeutta ja sujuvuutta ja keskikaiteellinen ratkaisu lisää myös turvallisuutta. Väylän avaaminen lisää myös Hämeenkyrön kunnan maankäytön mahdollisuuksia, niin uuden kuin vanhan valtatielinjauksen varrella", projektipäällikkö Akseli Nurmi tiivistää.

Matka-aika Tampereen ja Vaasan välillä niin henkilöliikenteen kuin teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetuksissa lyhenee uuden väylän myötä.

Hämeenkyrönväylä saatiin avattua liikenteelle noin vuoden etuajassa. Onnistumisen taustalla ovat muun muassa laadukas suunnittelu, toimiva yhteistyö eri tahojen välillä, mallipohjaisen rakentamisen tuomat mahdollisuudet ja kiertotalouden toteutuminen.

"Erityisen tyytyväinen olen yhteistyöhön sidosryhmien kanssa, mikä on lisännyt hankkeen hyväksyttävyyttä. Samalla hanke avaa oikeasti ovia Hämeenkyrölle alueen kehittämiseen. Siksi onki äärimmäisen hienoa, että hankkeessa myös kunnan ideat saatiin hyvin mukaan kehitysvaiheeseen", Nurmi lisää.

Kasitien uusi väylä sujuvoittaa liikkumista

Valtatie 8 parantaminen Eurajoen kohdalla saatiin marraskuussa maaliin aikataulussa ja budjettinsa alittaen. Kaikkiaan rakentamisen kokonaiskustannukset jäivät alle 20 miljoonaan euroon.

"Rakentamisen kustannukset jäivät huomattavasti alle tiesuunnitelman kustannusarvion. Oikean urakkamuodon valinta, selkeät yksiselitteiset urakka-asiakirjat ja riskienjako sekä viimeisimpänä muttei vähäisempänä riittävän kilpailun aikaan saaminen olivat merkittävimmät edellytykset kustannusalitukseen", hankkeen projektipäällikkö Kari Partiainen Väylävirastosta listaa.

Hankkeessa tehtiin 4,5 kilometrin verran uutta valtatielinjausta Eurajoen keskustan kohdalla sekä uusi ohituskaista Rauman suuntaan. Lisäksi rakennettiin viisi uutta siltaa, kilometri melusuojausta, kahdeksan kilometriä tie- ja katuvalaistusta sekä kaksi eritasoliittymää. Myös tiejärjestelyjä tehtiin rinnakkaisteiden ja katujen sekä jalankulku ja polkupyöräväylien osalta.

Yhteistyö ja aktiivinen vuorovaikutus niin tiesuunnitelmavaiheessa kuin rakentamisen aikana mahdollistivat hankkeen onnistuneen maaliin viemisen.

"Aktiivinen vuorovaikutus suunnittelun kuluessa eri intressiryhmien kanssa sekä suunnitelman hyvä laadullinen taso antoivat onnistuneen pohjan itse rakentamiselle. Kun saatiin vielä myös hallinnollisen käsittelyn valmistuminen natsaamaan alkuperäiseen rakentamisen aikatauluun, niin loppu olikin jo 'helppoa' perusrakentamista", summaa Partiainen.

Hanke toteutettiin suunnittele- ja toteuta-urakkana, joka vaatii onnistuakseen yhteistyötä rakennuttajan, urakoitsijan ja suunnittelijan välillä. Eurajoella vuorovaikutus ja aikataulutus onnistuivat ja poikkeamatilanteisiin pystyttiin reagoimaan tarvittaessa nopeilla muutoksilla.

"Kun perusasiat kuorrutetaan vielä aktiivisella oikea-aikaisella ja -tasoisella viestinnällä, niin siinä resepti onnistuneeseen hankkeeseen", kiteyttää Partiainen.

Haasteista huolimatta hyvä vuosi

Tänä vuonna valmistui yhteensä seitsemän kehittämishanketta. Perusväylänpidon puolelta valmiiksi saatiin neljä isompaa hanketta.

"Väylien rakentamisessa on onnistuttu tänäkin vuonna hyvin, vaikka geopoliittisesta tilanteesta aiheutui merkittäviä materiaalien kustannusnousuja ja myös saatavuushaasteita. Valmiiksi on saatu muun muassa uutta ja turvallisempaa tietä sekä korjattu vanhoja ratarakenteita vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia ja tarpeita. Valmistuneiden tiehankkeiden lisäksi esimerkiksi turvalaitteiden uusiminen Tampere-Seinäjoki -hankkeen valmistuminen on tärkeä osa pääradan toimintaa ja sujuvuutta", joulukuussa hankkeet-toimialan toimialajohtajana aloittanut Magnus Nygård kertoo.

"Onnistumisista erityiskiitokset menevät hankkeidemme urakoitsijoille, jotka ovat hoitaneet työnsä hyvin", Nygård lisää.

Karttakuva vuonna 2022 valmistuneista väylähankkeista.

Lue myös


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta