Hyppää sisältöön

Riippumatonta ja läpinäkyvää tietoa tekemisen tueksi

Julkaistu 8.12.2022

Päätöksenteko edellyttää laadukasta, avointa ja vertailukelpoista tietopohjaa. Vaikutuksia arvioidaan ja kustannuksia lasketaan, jotta väylänpidon seurauksista olisi tarkka kuva jo ennakkoon. Väylävirastossa on vuoden 2022 aikana otettu harppaus infrahankkeen rakentamisen kustannusten ja ilmastovaikutusten laskemiseksi.

Nainen työmaalla tabletti kädessä.

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän tuoreinta palvelua, hankeosalaskentaa, esiteltiin marraskuussa. Hankeosalaskenta tekee läpinäkyväksi erilaisten suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutukset.

”Ihkussa kustannuslaskenta on pyritty tekemään helpoksi. Hankeosalaskennassakin ensimmäisen kustannusarvion saa jo muutamalla lähtötiedolla ja rakennusosalistaus on rinnalla tarkasteltavissa. Tässä versiossa hankeosalaskennalla voi laskea esimerkiksi uuden kadun, tien, sillan, radan tai viherrakentamisen kustannukset”, kehittämispäällikkö Ari Huomo kertoo.

Käyttöön hankeosalaskenta saadaan heti alkuvuodesta 2023. Lisätietoa infrahankkeen kustannuslaskentajärjestelmästä: https://ihkuallianssi.fi/

Päästötietokanta tukee infrarakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä

9.12.2022 julkaistava päästötietokanta tarjoaa kaikille avointa ja maksutonta tietoa infrarakentamisessa tyypillisemmin käytettyjen tuotteiden ja materiaalien hiilipäästöistä.

”Päästötietoa hyödynnetään muun muassa hankkeen suunnitteluvaiheessa, kun arvioidaan investoinnin vaikutuksia ja kannattavuutta. Päästöt voidaan laskea väylän koko elinkaarelle”, kertoo ympäristöasiantuntija Karoliina Saarniaho.

”Päästötietokannan lisäksi olemme kehittäneet arviointimenetelmää, jonka avulla laskelmista saadaan vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset. Myös menetelmä palvelee ilmastovaikutusten arviointia ja julkisen sektorin tavoitetta vähähiilisemmästä infrarakentamisesta.”

Lue myös


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta