Hyppää sisältöön

Tasoristeysten parantamistyö etenee

Julkaistu 16.12.2021

Vuoden 2010 alussa tasoristeyksiä oli 3376. Kuluvan vuoden alussa tasoristeyksiä oli valtion rataverkolla vielä 2594, joista 712 oli varustettu varoituslaitoksella ja 1882 oli vartioimattomia. Tasoristeysten parantamistyö on edennyt viime vuosina 100 tasoristeyksen vuosivauhdilla.

Tasoristeys talvella.

Mutta onnettomuustilastot eivät osoita täysin samaan suuntaan. Tasoristeysonnettomuuksia tapahtui 2000-luvun alussa vuosittain keskimäärin 50, nyt noin 20. Esimerkiksi vuonna 2000 onnettomuuksia oli 52, vuonna 2019 ja 2020 niitä oli 16. "Tänä vuonna onnettomuuksia on ollut jo 25, mikä on hyvin huolestuttavaa. Eli vaikka tasoristeysten määrä on vähentynyt, niin onnettomuuksien määrä saattaa vuosittain vaihdella huomattavasti", sanoo rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Tasoristeysohjelma on karsinut tasoristeyksiä vaarallisimmasta päästä

Väylävirasto aloitti vuonna 2018 tasoristeysten poisto- ja parantamisohjelman. "Viisivuotista ohjelmaa ohjaa riskiperusteisuus eli aloitimme poistot ja parantamisen olosuhteiltaan huonoimmista tasoristeyksistä. Lisäksi mukana on alueellinen näkökulma: lähekkäin olevista tasoristeyksistä yhden olosuhteita parannetaan ja liikenne ohjataan sitä kautta ja muut tasoristeykset poistetaan", kertoo liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen.

Ohjelman puitteissa Väylävirasto poistaa 241 tasoristeystä ja parantaa 114 tasoristeyksen olosuhteita. Lisäksi asennetaan 84 tasoristeyslaitosta (puomilaitos, valo- ja äänivaroituslaitos tai tasoristeysvalo). Yhteensä ohjelman puitteissa poistetaan tai parannetaan tasoristeysten turvallisuutta 439 tasoristeyksessä.

Pandemiasta johtuen tärkeitä asukkaiden kuulemisia ei ole päästy pitämään toivotulla tavalla, joten kaikkia vuodeksi 2021 suunniteltuja kohteita ei olla päästy toteuttamaan ajallaan. Toteutus siirtyy seuraaville vuosille. Pandemiasta huolimatta Toijala-Valkeakoski on välille asennettu 19 kpl tasoristeysvaloja, lisäksi eri puolelta rataverkkoa on poistettu 30 tasoristeystä.

Miten työ etenee vuonna 2022?

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen jatkuu. Valtakunnallisessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjataan mm. liikennejärjestelmän tavoitteita, rahoitusta ja rahoituksen kohdentamista. Rataverkolla yhtenä toimenpiteenä on tasoristeysturvallisuus, jonka parantamisen vuosittaisiksi kustannuksiksi todetaan n. 15-20 milj. euroa vuodessa.

Vuonna 2022 Väylävirasto poistaa edelliselle vuodelle suunniteltuja kohteita sekä uusia kohteita ja parantaa suuren määrän tasoristeyksiä. "Suunnitelmamme mukaan yhteensä 110 tasoristeystä suljetaan ja korvataan muilla tieyhteyksillä, 16 uutta puolipuomilaitosta rakennetaan, kolme valo- ja äänivaroituslaitteistoa asennetaan ja 37 tasoristeyksen olosuhteita parannetaan", sanoo Jarmo Koistinen.

Katso missä kohteet sijaitsevat ja miten työt etenevät

Parannetut olosuhteet ja turvalaitteet lisäävät merkittävästi turvallisuutta. Tärkein turvallisuustekijä on kuitenkin tienkäyttäjän valppaus: juna ei voi väistää.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Vuosi takana – mitä tapahtui liikenneväylillä?

Vuonna 2021 väylähankkeita valmistui ympäri Suomen

Veneilykesä 2021 oli vilkas, Vääksyssä ennätysmäärä aluksia

Valtio panostaa lisää kävely- ja pyöräväyliin

Vuoden luku – 2700 kilometriä uutta päällystettä

Avoimet väylätiedot hyötykäytössä


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta