Hoppa till innehåll

Plankorsningarnas förbättringsarbete framskrider

Publicerad 16.12.2021

I början av 2010 fanns det 3376 plankorsningar. I början av innevarande år fanns det fortfarande 2 594 plankorsningar på det statliga järnvägsnätet, av vilka 712 var utrustade med ett varningssystem och 1 882 var obevakade. Förbättringsarbetet av plankorsningar har framskridit under de senaste åren med en hastighet på 100 plankorsningar per år.

Plankorsning på vinter.

Olycksstatistiken pekar ändå inte i exakt samma riktning. I början av 2000-talet var det genomsnittliga antalet plankorsningsolyckor 50 per år, och nu är det cirka 20. Till exempel år 2000 inträffade 52 olyckor, år 2019 och år 2020 16. ”I år har vi redan haft 25 olyckor, vilket är mycket oroande. Med andra ord, även om antalet plankorsningar har minskat, kan antalet olyckor variera avsevärt från år till år, säger Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafiken.

Plankorsningsprogrammet har gallrat bort de allra farligaste plankorsningarna

År 2018 startade Trafikledsverket ett program för att eliminera och förbättra plankorsningar. ”Det femåriga programmet styrs av ett riskbaserat tillvägagångssätt, det vill säga att vi började med de allra sämsta och farligaste plankorsningarna. Dessutom har vi ett regionalt perspektiv: om flera plankorsningar ligger nära varandra, förbättras en av dem, och trafiken styrs via den, och de andra plankorsningarna tas bort, säger trafiksäkerhetsexpert Jarmo Koistinen.

Inom ramen för programmet kommer Trafikledsverket att ta bort 241 plankorsningar och förbättra 114 plankorsningar. Dessutom kommer 84 plankorsningsanläggningar (bomanläggningar, ljus- och ljudvarningssystem eller plankorsningsljus) att monteras. Sammanlagt är det 439 plankorsningar som elimineras eller där säkerheten förbättras.
På grund av pandemin har viktiga utfrågningar av invånare inte genomförts som förväntat, så alla projekt som planerades för 2021 har inte genomförts i tid. Genomförandet av dessa projekt kommer att skjutas upp till följande år. Trots pandemin har sträckan mellan Toijala och Valkeakoski fått 19 plankorsningsljus, och 30 plankorsningar har tagits bort från olika delar av bannätet.

Hur kommer arbetet att fortsätta år 2022?

Förbättringen av plankorsningssäkerheten kommer att fortsätta. I den nationella 12-åriga planen för trafiksystemet beskrivs bland annat mål, finansiering och fördelning av medel för trafiksystemet. En av åtgärderna på järnvägsnätet är förbättringen av säkerheten vid plankorsningar, och den årliga kostnaden för att förbättra den uppskattas vara cirka 15–20 miljoner euro per år.

År 2022 kommer Trafikledsverket att utöver detta års projekt ta bort plankorsningar vars eliminering redan planerats för föregående år, samt förbättra ett stort antal plankorsningar. "Enligt vår plan kommer totalt 110 plankorsningar att stängas och ersättas med andra vägförbindelser, 16 nya halvbomsanläggningar kommer att byggas, tre ljus- och ljudvarningsanordningar kommer att monteras, och förhållandena vid 37 plankorsningar kommer att förbättras", säger Jarmo Koistinen.

Se var arbetsplatserna ligger och hur arbetet fortskrider (på finska)

Allmänt om planskorsningar

Förbättrade förhållanden och säkerhetsanordningar höjer säkerheten avsevärt. Den viktigaste säkerhetsfaktorn är ändå trafikanternas vaksamhet: tåget kan inte väja.