Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Vuosi takana – mitä tapahtui liikenneväylillä?

Julkaistu 16.12.2021

Väyläviraston tavoitteena on toimiva väyläverkko, joka mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun. Vuonna 2021 on suunniteltu, rakennettu ja kunnostettu teitä, ratoja ja vesiväyliä joka puolella Suomea, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Vuoden aikana on valmistunut useita infrahankkeita, osa jopa reilusti etuajassa, kuten esimerkiksi Vuosaaren meriväylä sekä Vt 4 Oulu–Kemi ja Kehä I Laajalahti -hankkeet. Vuoden aikana valmistuivat myös Vt 5 osuus Mikkelistä Juvalle ja Akaan raakapuuterminaali, ja uusi moottoritie Vt4 Kirri–Tikkakoski avataan liikenteelle 21.12.2021. Lisäksi otettiin käyttöön Tesoman seisake ja pääkaupunkiseudun junaliikennettä turvaava uusi asetinlaite Keravalla. E18 Turun kehätiestä on valmiina useita osuuksia, samoin Kouvola–Kotka/Hamina -ratahanke on edennyt hyvin ja kesän aikana valmistui mm. ratasiltoja.

Vuoden 2021 aikana käynnistyi yhteensä 12 uutta väyläverkon kehittämishanketta. Tällä hetkellä Väylävirastolla on käynnissä hieman yli 40 suurta investointihanketta ympäri Suomen. Isoja tie- ja ratahankkeita on molempia käynnissä noin parikymmentä ja vesiväylähankkeita neljä.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys nousi

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden kuntoon on noussut edellisvuodesta.

Selkeintä nousu on tyytyväisyydessä pääteiden kuntoon, myös tyytyväisyys alemman verkon päällysteihin on vähän parantunut. Osasyynä tyytyväisyyden nousuun oli varmasti vuoden 2020 ennätyspitkä päällystysohjelma. Eniten moitittavaa tienkäyttäjillä oli sorateiden kunnossa. Kulunut vuosi onkin ollut sorateille haastava, kun kelirikkokevättä seurasivat kuiva kesä ja sateinen syksy.

Digirata etenee

Maamme rautateiden lähivuosien merkittävimmän kehityshankkeen, Digiradan tavoitteena on, että Suomi ottaa käyttöön uuden modernin radioverkkopohjaisen rautateiden kulunvalvontajärjestelmän koko rataverkolla. Digirata otti joulukuun alussa merkittävän askeleen kohti toteutumista, kun Väylävirasto ja Fintraffic Oy allekirjoittivat allianssisopimuksen Digiradan kehitys- ja verifiointivaiheesta.

Lisää pitkäjänteisyyttä väylien suunnitteluun ja rakentamiseen

Huhtikuussa valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, joka on ensimmäinen pitkän aikavälin suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämiseksi maassamme. Liikenne12-suunnitelman painoarvoa korostaa sen laaja poliittinen valmistelu parlamentaarisessa yhteistyössä

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteutetaan esimerkiksi pian julkaistavassa investointiohjelmassa. Investointiohjelma on Väyläviraston ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta vuosille 2022–2029. Samalla julkaistaan myös Väyläviraston tulevien vuosien suunnitteluohjelma, jossa kestävät liikkumismuodot painottuvat aiempaa enemmän.

Väyläviraston investointiohjelma ja suunnitteluohjelma noudattavat Liikenne12-sunnitelman tavoitteita, jotka ovat saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus. Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi Liikenne12-suunnitelma linjaa vahvasti kehittämisrahoituksen kohdentamista.

Toivon Väyläviraston asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille hyvää joulua ja onnea vuoteen 2021!

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.
Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Vuonna 2021 väylähankkeita valmistui ympäri Suomen

Veneilykesä 2021 oli vilkas, Vääksyssä ennätysmäärä aluksia

Tasoristeysten parantamistyö etenee

Valtio panostaa lisää kävely- ja pyöräväyliin

Vuoden luku – 2700 kilometriä uutta päällystettä

Avoimet väylätiedot hyötykäytössä


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta