Hyppää sisältöön

Valtatietä 4 parannetaan Jyväskylän ja Joutsan välillä – seuraavaksi tulossa mm. uusia ohituskaistoja

Julkaistu 29.5.2024 6.30

 

Valtatien 4 parantamista Jyväskylän ja Joutsan välillä jatketaan seuraavaksi rakentamalla ohituskaistat Leivonmäen pohjoispuolelle Joutsassa sekä rampit Oravasaaren eritasoliittymään Jyväskylässä. Merkittävimpiä vaikutuksia ovat liikenneturvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden paraneminen. Töiden aikataulu tarkentuu syksyllä.

”Molemmat hankkeet saivat rahoituksen vuoden 2024 talousarviossa, ja tällä hetkellä on käynnissä lähtötietojen kasaaminen rakennusurakoiden kilpailutusta silmällä pitäen. Tavoitteena on päästä aloittamaan työt viimeistään alkuvuodesta 2025. Hankkeet ovat jatkumoa Keski-Suomessa aiemmin toteutetuille valtatien 4 parannuksille”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Jyvväskylän ja Joutsan välinen tieosuus on tärkeä työmatkaliikenteen reitti, missä kulkee lisäksi runsaasti raskasta liikennettä. Tavoitteena on parantaa pitkän matkan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta sekä työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Lisää turvallisia ohituspaikkoja Jyväskylän ja Toivakan välille

Joutsassa Leivonmäestä pohjoiseen rakennetaan valtatielle keskikaiteelliset ohituskaistat Naukjärven kohdalle molempiin suuntiin. Leivonmäentien ja Korkeakankaantien liittymien välille rakennetaan riista-aidat. Lisäksi ohituskaistojen päihin tulee tievalaistus. Tällä hetkellä tieosuudella ei ole riittävästi turvallisia ohituspaikkoja eikä rinnakkaistieverkkoa, jolloin paikallinen ja hidas liikenne joutuu käyttämään valtatietä myös lyhyillä matkoilla. Hankkeessa karsitaan turvattomia suoria yksityistieliittymiä ja rakennetaan uusia yksityistieyhteyksiä joko nykyisiin tai parannettaviin valtatieliittymiin.

Valtatietä on parannettu jo aiemmin Leivonmäen eteläpuolelle saakka rakentamalla ohituskaistat Savenahon kohdalle ja toteuttamalla sinne tarvittavat yksityisteiden liittymäjärjestelyt ja turvallisemmat kääntymiskaistat. Nyt parannettava tieosuus on pituudeltaan kuusi kilometriä.

Oravasaaren uusi eritasoliittymä lisää sujuvuutta matkantekoon ja helpottaa kiertotiejärjestelyjä häiriötilanteissa

Jyväskylän Oravasaaren kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä valtatien 4 ja Haukanmaantien liittymään. Sen yhteyteen suunnitellaan jalankulun ja pyöräilyn väylät sekä linja-autojen pysäkkijärjestelyt. Uusi eritasoliittymä tarvitaan, sillä tällä hetkellä Kanavuoren ja Viisarinmäen välillä on noin 21 kilometrin pituinen moottoritieosuus ilman yhtään liittymää, mikä aiheuttaa haittaa poliisi- ja pelastustoimelle sekä alueen asukkaille.

Uusi liittymä lyhentää valtatielle liittyvien matka-aikaa Jyväskylään, minkä lisäksi jatkossa liittymän kautta pääsee siirtymään rinnakkaistielle, jos valtatie esimerkiksi joudutaan häiriötilanteen vuoksi sulkemaan. Uusi eritasoliittymä voi vauhdittaa myös alueen maankäytön kehittämistä.

Hankkeet toteutetaan vuosien 2025–2026 aikana

Tämänhetkisen aikataulun mukaan työt molemmissa hankkeissa käynnistyvät alkuvuonna 2025 ja valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Aikataulu tarkentuu syksyllä, kun urakoitsijat on valittu. Leivonmäen hankkeelle on myönnetty rahoitusta 14 miljoonaa euroa ja Oravasaaren hankkeelle seitsemän miljoonaa euroa. Molemmista hankkeista vastaa Väylävirasto.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, puh. 029 534 3563, [email protected]

Seuraa hankkeita:

https://vayla.fi/vt-4-parantaminen-joutsassa-leivonmaen-pohjoispuolella

https://vayla.fi/vt-4-parantaminen-oravasaaren-eritasoliittyman-kohdalla-jyvaskyla

Liitteet