Hyppää sisältöön

Hankehaku

Väylävirasto vastaa valtion väyläverkon kehittämisestä. Hankehausta löytyvät ne suunnitteilla, käynnissä ja valmistuneet Väyläviraston kehittämishankkeet sekä ELY-keskusten vastuulla olevat tiehankkeet, joilla on omat verkkosivut. 
Käynnissä olevilla hankkeilla tarkoitetaan toteutuspäätöksen saaneita hankkeita. Kaikki käynnissä olevat hankkeet eivät vielä ole rakentamisvaiheessa.
Muista suunnitteilla olevista hankkeista löytyy tietoa myös Suunnittelukohteiden tiedot -osiosta.

Voit hakea hankkeita vaiheen (suunnitteilla, käynnissä, valmistunut), väylämuodon, alueen tai kaikkien edellä mainittujen yhdistelmällä.

Haku toimii siten, että hakuehdot eivät sulje toisiaan pois. Tähän on poikkeuksena aluetta koskeva hakuehto. Jos olet valinnut alueen (maakunta), haku näyttää vain valitun alueen hankkeet.

Voit hakea hankkeita myös vapaasanahaulla. Kirjoita kenttään esimerkiksi paikkakunnan tai hankkeen nimi, jota olet etsimässä.

Jos haluat listauksen kaikista hankkeista, jätä valinnat tyhjäksi ja paina "Hae"

Väylä Hankehaku
Hankkeen vaihe
Hanke
Alue
298 tulokset
Ei tuloksia
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
true

Vt 4 Jyväskylä-Pihtipudas

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Valtatien 6 muuttaminen moottoriliikennetieksi rinnakkaistiejärjestelyineen välillä Selkäharju-Mansikkala, Lappeenranta ja Imatra

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa valtatien 6 muuttamiseksi moottoriliikennetieksi välille Selkäharju - Mansikkala, Lappeenrannan ja Imatran
Tiehanke Etelä-Karjala Suunnitteilla

Vt 9 Kanavuori-Hankasalmi

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä-länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Vt 13 Äänekoski-Kyyjärvi

Valtatie 13 muodostaa yhteyden Pohjanlahden rannikolta valtatieltä 8 Keski-Suomeen, Itä-Suomeen ja Kaakkois-Suomeen ja yhdistää pohjois-etelä -suuntaiset valtakunnan päätieverkon osat toisiinsa. Valt
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Seututie 638 Jyväskylä-Laukaa

Seututie 638 on Jyväskylän Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle johtava seututie. Tie alkaa Vaajakosken moottoritien loppupäästä ja päättyy lähelle Jyväskylän lentoasemaa. Tien alkuosa on va
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymät

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut tie- ja rakennussuunnitelman Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisesta maantiellä 185. Hankkeesta on laadittu esiselvitys jo 2000-luvun alkupuolel
Tiehanke Varsinais-Suomi Suunnitteilla

Valtatie 9 Turku-Tampere

Valtatie 9 (E63) on yksi Suomen merkittävimmistä valtakunnallisia keskuksia yhdistävistä poikittaisyhteyksistä ja on osa EU:n määrittelemää TEN-T kattavan verkon yhteyttä Turusta Niiralaan. Valtatietä parannetaan erillisinä osahankkeina, jotka etenevät kukin omaa tahtiaan.
Tiehanke Varsinais-Suomi Suunnitteilla

Mt 2200 Kaarinantien kääntö, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Maantien 2200 Kaarinantien käännön ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kokoava YVA-selostus on valmistunut elokuussa 2013. Hanke sijaitsee Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan alueella. Kyseessä on uusi yhteys Kaarinantieltä (mt 2200) kantatien 40 uuteen eritasoliittymään ja edelleen valtatielle 10 Loukinaisiin.
Tiehanke Varsinais-Suomi Suunnitteilla

Vt 9 Turku-Tampere

Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Ongelmia aiheuttavat mm. tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute. Valtatietä parannetaan osahankkeissa, jotka etenevät omaa tahtiaan. Yhteysvälillä on jo toteutettu parantamistoimia.
Tiehanke Varsinais-Suomi Käynnissä

Vt 4 Vaajakosken moottoritien melusuojaukset

Hankekuvaus Valtatie 4 on tärkeä seudullinen pääväylä ja Jyväskylän kaupunkiseudun tärkeä sisääntuloväylä. Valtatie 4 kuuluu kansainväliseen TEN-verkostoon ja
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Valtatien 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset aj
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Jyväskylän koilliskehä Palokka-Vaajakoski, tarveselvityksen päivitys

Tarveselvityksen päivityksen suunnittelualue vastaa pääosin edellisen selvityksen suunnittelualuetta Palokan ja Vaajakosken välillä. Liikenteelliset tarkastelu
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Maantien 6112 Kuokkalantien parantaminen, Jyväskylä, aluevaraussuunnitelma

Työn tausta ja tavoitteet Maantien 6112, Kuokkalantien ympäristön liikennemäärät ovat lisääntyneet mm. uuden Äijälän asuinalueen ja uusien kauppaliikkeiden my
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Maantien 16685 (Ruokkeentie) parantaminen välillä Laajavuorentie - Saarijärventie, Jyväskylä, aluevaraussuunnitelma

Aluevaraussuunnitelmassa on käsitelty yhdystien 16685 eli Ruokkeentien parantamista noin 1,9 kilometrin matkalla Laajavuorentien (yt 16686) ja Saarijärventien
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Mt 12029 Lillholmenin silta - tiesuunnitelma-aineisto

Framsida / Kansilehti (700 kt) Innehållsförtekning (470 kt) Sisällysluettelo (470 kt) Del A Vägplanens beskrivningsdel Osa A Tiesuunnitelman selostusosa
Tiehanke Käynnissä
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20