Hyppää sisältöön

Tavoitteena 4 000 päällystyskilometriä lisärahoituksen avulla

Julkaistu 11.3.2024 8.00

Maantieverkon korjausvelan kasvua pystytään tänä vuonna taittamaan hallituksen myöntämän lisärahoituksen turvin. Väylävirasto ja ELY-keskukset tavoittelevatkin valtakunnallisesti noin 4 000 kilometrin päällystysohjelmaa. Samaan suuruusluokkaan päästiin viimeksi vuonna 2020. Uutta päällystettä saadaan ympäri Suomen.

 

 
Kohonneet kustannukset ja käytettävissä ollut rahoitus ovat viime vuosina näkyneet päällystyskilometreissä, ja maantieverkon korjausvelka on kasvanut. Esimerkiksi vuonna 2023 maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä päällystettiin yhteensä vain 1 682 kilometriä. Määrä on koko 2000-luvun pienin. Kuluvana vuonna tieverkon korjausvelan kasvua pystytään kuitenkin taittamaan, sillä hallituskaudelle on osoitettu korjausvelan purkuun 520 miljoonaa euroa, josta vuonna 2024 saadaan käyttöön 250 miljoonaa euroa.
 
”Olemme erittäin tyytyväisiä lisärahoitukseen. Tavoitteena onkin päällystää tänä vuonna yhteensä noin 4 000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Kun rahoitusta on käytössä enemmän, voimme vilkkaimman maantieverkon lisäksi kohdistaa päällystystöitä myös muille, alueellisesti merkittäville teille”, kertoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

Viime vuosina rahoituskehys on ollut niukka, joten päällystystyöt on priorisoitu vilkkaimmalle noin 10 000 kilometrin verkolle, jossa liikenteestä kulkee noin kaksi kolmasosaa. Siten muun tieverkon kunto on heikentynyt, mutta nyt uutta pintaa saadaan myös keskivilkkaille ja vähäliikenteisemmille teille. Esimerkiksi keskivilkkaiden teiden päällystyskilometrit tuplaantuvat viime vuosiin verrattuna.

Uutta pintaa joka puolelle Suomea, työaikoja pidennetään

Päällystyskausi pyritään aloittamaan mahdollisimman aikaisin koko Suomessa, ja parhaimmillaan työt voivat alkaa vapun tienoilla. Toimet ovat monin paikoin viime vuosia järeämpiä, kun korjauksia tehdään päällysteen alla oleviin rakennekerroksiinkin.

”Jotta kaikki työt ehditään tehdä, päällystystyöaikoja pidennetään, mikä tulee näkymään liikenteen hidastumisena työmaiden kohdalla. Hetkellinen matka-ajan pidentyminen on kuitenkin lopputuloksen arvoista, kun uutta päällystettä saadaan joka puolella maata”, Anttila sanoo.

Tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi vaadittaisiin vuosittain juuri nyt tavoitellun noin 4 000 kilometrin mittaista päällystysohjelmaa. Tähän suuruusluokkaan päästiin viimeksi vuonna 2020. Huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä oli vuoden 2023 lopussa noin 8 700 kilometriä. Niiden määrä lisääntyi vuoden aikana noin 720 kilometriä, ja niiden osuus oli vuoden lopussa lähes 16 prosenttia.

Päällystyskohteet valitaan mittauksiin ja tietoon perustuen

Alueellisesta tienpidosta vastaavat ELY-keskukset kilpailuttavat maanteiden päällystysurakat, ja kilpailutukset jatkuvat alueesta riippuen alkukesään asti. Päällystysohjelmat varmistuvat eri tahtiin eri puolilla maata, ja ELY-keskukset tiedottavat alueidensa tilanteista tarkemmin.

”Kohteet valitaan dataan perustuvan hallitun prosessin mukaisesti. Päällystysohjelmien kohteiden lopulliseen valintaan vaikuttaa tien mitatun kunnon lisäksi sen liikennemäärät. Osa päällystyskauden kohteista valitaan vielä keväällä päivittyvien, viimeisten kuntotietojen pohjalta. Päällystystyö ja erityisesti tierakenteeseen tehtävät korjaukset vaativat suunnittelua ja suunnitelmallisesti tehtyjä valmistavia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi teiden kuivatuksen parantamista. Kaikkia päällystyskohteita ei ole vielä päätetty”, Anttila muistuttaa.

Lopulliseen päällystyskilometrien toteumaan vaikuttaa oleellisesti myös asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan kehittyminen työkauden aikana, sillä bitumin osuus päällysteen hinnasta on 30–40 prosenttia.

Lisätietoja:

toimialajohtaja Virpi Anttila, Väylävirasto
puh. 029 534 3642
[email protected]

Alueellisesti päällystystöistä tiedottavat paikalliset ELY-keskukset. Väyläviraston karttapalveluun (Suomen Väylät) päivitetään tiedot varmistuneista päällystyskohteista kevään aikana.