Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi–Pesiökylä, välillä Tuomijoki–Hiidenjoki; Hyrynsalmi, Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 06.06.2022-06.07.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi–Pesiökylä, välillä Tuomijoki–Hiidenjoki; Hyrynsalmi, Suomussalmi

Hankkeessa on tarkoitus parantaa tasoristeysten näkemäalueita ja 
odotustasanteita sekä turvallisuussyistä poistaa vartioimattomia tasoristeyksiä.

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Hyrynsalmen kunnan alueella Tuomijokeen ja pohjoisessa Suomussalmen kunnan alueella Hiidenjokeen. Suunnitelma-alue sisältää seitsemän tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Hyrynkangas II HYS/10, Pihkala HYS/12, Kivijärvi HYS/13, Hallavaara HYS/14, Ronkainen PSK/01, Olkiaho PSK/02 ja Salmivaara PSK/03.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi–Pesiökylä, välillä Tuomijoki–Hiidenjoki; Hyrynsalmi, Suomussalmi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivä-nä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4831/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 06.06.2022