Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi– Pesiökylä, välillä Tuomijoki-Hiidenjoki; Hyrynsalmi, Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 28.09.2021-28.10.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Hyrynsalmen kunnan alueella Tuomijokeen ja pohjoisessa Suomussalmen kunnan alueella Hiidenjokeen. Suunnitelma-alue sisältää seitsemän tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Hyrynkangas II HYS/10, Pihkala HYS/12, Kivijärvi HYS/13, Hallavaara HYS/14, Ronkainen PSK/01, Olkiaho PSK/02 ja Salmivaara PSK/03. Tasoristeys Ronkainen esitetään poistettavaksi korvaavin tiejärjestelyin, ja tasoristeykset Kivijärvi, Hallavaara, Olkiaho ja Salmivaara parannettavaksi. Tasoristeykset Hyrynkangas II ja Pihkala esitetään varustettavaksi puolipuomilaitoksilla. Suunnitteluratkaisut yhteensovitetaan alueen kaavoituksen kanssa.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).


Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 0295343149 [email protected]

Julkaistu 28.09.2021