Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Aluepäällikkö

Erkki Mäkelä

 • 029 534 3822

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

 • 029 534 3820

Helsinki–Turku-radan peruskorjaus

Ratahanke Käynnissä Uusimaa Varsinais-Suomi

Hankkeen nykytila

Rantaradan ongelmat koostuvat Karjaa-Salo-Turku välillä olevasta elinkaarensa päässä päällysrakenteesta, huonokuntoisista tunneleista ja tunnelien suuaukoista ja stabiliteetiltaan heikoista pehmeikkökohteista, joihin yhdistyy myös kuivatusongelmat, sekä uudistettavasta Pohjankurun satamaraiteen sillasta. Jeppaksen aliskulkusillan rakentaminen mahdollistaa nopeuden nostamisen sillan vaikutusalueella ja parantaa liikenneturvallisuutta. 

Rantaradan korjaamista on toteutettu vuodesta 2017 lähtien Kirkkonummen ja Karjaan välillä päällysrakenteen ja siltojen sekä rumpujen osalta. Karjaan ja Salon väliltä on aloitettu päällysrakenteen uusiminen sekä kolme kriittisintä tunnelia (Lemunmäki, Märjänmäki ja Lavianmäki) on korjattu. Päällysrakennetta on huonokuntoisella osalla uusimatta yhteensä 44,8 km. Korjaamattomia tunneleita on yhteensä 12 kpl sekä useita kilometrejä rataa vaatii stabiliteetin parantamista.  

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on korjata päällysrakenteeseen, kuivatukseen, radan vakavuuteen liittyviä ongelmia ja rakentaa yksi uusi ja yksi uudistettava silta sekä parantaa tunneliturvallisuutta, jotta nopeusrajoituksia olisi mahdollista poistaa osalla matkaa Rantaradalla. Hankkeessa parannetaan lisäksi Jorvaksen asemaa.

Hankkeen vaikutukset

 • Liikenneturvallisuuden paraneminen radan stabiliteettia parantamalla ja ikääntyneitä rakenteita korjaamalla/korvaamalla uusilla. 
 • Liikenteen palvelutason paraneminen Jorvaksen aseman osalta Kirkkonummi-Karjaa-Paimio rataosien paikallisten nopeusrajoitusten poistuessa.
   

Aikataulu

 • 2019 - 2020 Rakennussuunnittelua
 • 2019 Päällysrakennetöitä, stabiliteetin ja kuivatusten parantamista ja tunnelin korjausta
 • 2020 Päällysrakennetöitä, stabiliteetin parantamista ja tunnelin korjausta sekä Jorvaksen aseman rakentamista
 • 2021 Stabiliteetin parantamista ja tunnelin korjausta sekä Jorvaksen aseman rakentamista
   

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 60 M€, jakautuen seuraavasti:

 • 2019 perusväylänpito 10 M€
 • 2020 perusväylänpito 30 M€
 • 2021 perusväylänpito 20 M€

Eduskunta myönsi vuoden 2019 II lisätalousarviossa lisärahoitusta perusväylänpitoon. Rahoituksesta 10 milj. eur kohdistetaan Rantaradan korjauksiin. 

Kone työssään ja tunnelin seinä.