Hyppää sisältöön

Liikennevirastossa käynnissä lukuisien digitalisaatiokokeilujen vuosi

Julkaistu 5.4.2017

Korjausvelkaohjelman myötä käynnistetty digitalisaatiohanke on polkaissut Liikennevirastossa käyntiin ennätysmäärän pilotteja. Pilotit toteutetaan yhteistyökokeiluina yritysten kanssa, jotka valittiin mukaan keväällä 2016 toteutetun avoimen haun perusteella.

Iso osa digitaalisaatiokokeiluista on tieverkon ennakoivan kunnonhallinnan kokeiluja. Kokeilut kuuluvat osahankkeeseen, jonka tarkoituksena on kokeilla, millaisia teknologioita voidaan hyödyntää jatkuvan ja automatisoidun uuden tiedon tuottamisessa.

Vuonna 2017 käynnistyy etenkin useita laserskannauskokeiluja, joiden tavoitteena on syventää ymmärrystä laserskannauksen mahdollisuuksista eri käyttötarkoituksissa. Korkean tarkkuustason laserskannaustekniikkaa pilotoidaan esimerkiksi teiden päällystevaurioiden tutkimisessa.

”Suhtaudumme menetelmäkehitykseen avoimin mielin. Esimerkiksi laserskannausta ja satelliittikuvien hyödyntämistä testaamalla voimme selvittää vaihtoehtoisia ja kustannustehokkaita menetelmiä moneen käyttötarkoitukseen”, sanoo kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntija Otto Kärki.

Kuvia ja erilaisia kuvaustekniikoita hyödynnetään kokeiluissa laajemminkin. Esimerkiksi panoraamakuvien osalta käynnistyy useita kokeiluja. Kuvien tueksi työssä hyödynnetään esimerkiksi paikkatietoa, karttakäyttöliittymiä sekä ajoneuvojen omista järjestelmistä saatavaa tietoa.

Kelitietoa noin miljoonalta kilometriltä

Tieverkon ennakoivan kunnonhallinnan kokeiluihin kuuluu myös talvikunnossapitoa hyödyttäviä kokeiluja. Talvikokeilut kestävät yleensä kaksi talvea, jotta saadaan riittävän pitkä seurantajakso eri sää- ja keliolosuhteista.

”Laajimmassa kokeilussa kertyy jatkuvaa kelitietoa kahdelta talvelta noin miljoonalta ajokilometriltä. Kelitietoa kertyy kattavasti myös linja-autoihin asennetuista mittauslaitteista”, kertoo Otto Kärki.

Talvikokeiluissa pyritään selvittämään, millainen ajallinen kattavuus, ajosuoritemäärä ja tarkkuus vaadittaisiin talvihoidon onnistumisen seurantaan pääteillä. Kokeilujen tuloksia arvioitaessa otetaan huomioon aiemmat huomiot ajoneuvojen järjestelmistä.

Monikäyttöistä, reaaliaikaista ja avointa tietoa

Kokeilut hyödyttävät parhaimmillaan montaa tienpidon osa-aluetta tai jopa useaa liikennemuotoa. Tehokas tietojen keruu ja analysointi mahdollistavat aiempaa tarkemman toimenpiteiden suunnittelun ja oikea-aikaisen kohdentamisen.

Potentiaalisimmat kokeilujen kehittämistulokset on tarkoitus jalostaa edelleen kunnossapidon prosesseihin. Kokeilujen sekä uuden teknologian avulla kerättyä tietoa ei kuitenkaan varastoida ainoastaan Liikenneviraston käyttöön, sillä pyrkimyksenä on mahdollisimman avoin ja yhteiskäyttöinen tieto. Liikenne- ja tiestötietoa tuotetaan avoimiin rajapintoihin, jotta sitä on mahdollista hyödyntää ja jalostaa laajasti.

Lisätiedot

Liikennevirasto kehittää tieverkon ennakoivaa kunnonhallintaa yhdessä yritysten kanssa

Liikenneviraston digitalisaatiohanke

Kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntija Otto Kärki, p. 0295 34 3330 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta