Hyppää sisältöön

Digitalisaatio tienpäällystystöissä - Liikenneviraston kokeilujen satoa

Julkaistu 26.10.2017

Osana digitalisaatiohankettaan Liikennevirasto on toteuttanut yhdessä eri yritysten kanssa kokeiluja, joiden tavoitteena on kehittää tienpäällystystöiden suunnittelu- ja toteutusprosessin tehokkuutta ja parantaa lopputuotteen laatua digitalisaation avulla. Yritykset esittelivät kokeilujen satoa 10.10.2017 Liikenneviraston järjestämässä tulosseminaarissa.

Kuva: Katri Eskola

”Olemme saaneet lisärahoitusta teiden kunnossapitoon, mutta pitkällä aikajänteellä rahoitus on riittämätöntä, joten toimintaa on tehostettava niin tilaaja kuin urakoitsija puolella. Tässä digitalisaatio on keskeinen työkalu”, sanoi johtaja Jukka Karjalainen Liikenneviraston avauspuheenvuorossa ja jatkoi: ”Kun halutaan suuria hyötyjä, on kehitettävä koko päällysteiden ylläpidon prosessia.”

Kehittämistyössä uusien työvälineiden ja –menetelmien kokeileminen on tärkeätä. Pilotointikokemusten jakamisella pyritään laajentamaan ja nopeuttamaan kehitystyön tulosten käyttöön ottoa ja jatkokehitystä sekä parantamaan kaikkien osaamista. 

”Oppimisen kautta voimme tilaajina paremmin asettaa tavoitteita prosessin kehittämiseksi. Digitalisaatio on suuri apu tässä”, totesi hankinnan asiantuntija Katri Eskola Liikennevirastosta omassa yhteenvedossaan.

”Tähtäimessämme Liikennevirastossa on teiden ylläpidon sähköinen toimintamalli, joka sisältäisi koko prosessin suunnittelun ja kilpailutuksen kautta toteutukseen. Tätä hahmotellaan muun muassa nyt tehtyjen pilottien raporttien pohjalta”, Eskola kertoi.

Seminaarissa esiteltyjen pilottien raportit ovat työn alla ja ne tullaan julkaisemaan vuoden loppuun mennessä Liikenneviraston digitalisaatio –hankkeen osahankkeen 3 (Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen) sivulla.

Tulosseminaarin esitykset:

Digitalisaation avulla tehostamme teiden kunnossapitoa/Liikennevirasto
Lämpökameravertailu Kuru-Parkano/Lemminkäinen Infra Oy
Tempcloud-pilottihanke – päällystystyön seuranta/Skanska Asfaltti Oy
RD Roller – tiivistystyön seuranta ja raportointi/Roadscanners Oy
Tiiveyden tarkkailu jyräyksessä/NCC Industry Oy
Reaaliaikainen raportointi REMIX-pintauksessa/NCC Industry Oy
Jyrsinnän 3D-koneohjaus: Automaattisen toteumamallin luonti/NCC Industry Oy
Reaaliaikainen kokonaisvaltainen massan seuranta/SL Asfaltti Oy
Witos Paving-pilottiprojekti/Lemmikäinen Infra Oy
ProRoad-digipilotti/Lemminkäinen Infra Oy
Työmaan liikenteenohjauksen reaaliaikainen tieto Liikennekeskukselle/Tietomekka Oy
UREM-kohteiden digitaalinen ohjelmointi ja maastoonmerkintä/NCC Industry Oy
Case Vt7: Geometrian korjaaminen koneohjauksella, urakoitsijan kokemuksia/Asfalttikallio Oy
Case Vt7: Geometrian korjaaminen koneohjauksella, tilaajan (ELY-keskus) kokemuksia kauden 2016 kohteelta
Päällysteiden ylläpidon tehostaminen digitalisointia kehittämällä – digipilottien yhteenveto ja jatkosuunnitelmat/Liikennevirasto

Valtaosa piloteista on toteutettu päällystysurakoitsijoiden kanssa ELY-keskusten kilpailuttamien tienpäällystysurakoiden osana, mutta aiheen mukaisia kokeiluja on valikoitunut mukaan myös vuonna 2016 toteutetun avoimen haun perusteella.
 
Lisätietoja:
Hankinnan asiantuntija Katri Eskola, p. 029 534 3507, [email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta