Hyppää sisältöön

Pohjois-Suomessa linja-autot ottavat kuvia tiestöstä kunnossapidon tarpeisiin

Julkaistu 22.3.2017

Liikennevirastolla ja Lapin ELY-keskuksella on meneillään kahden vuoden pituinen projekti, jonka aikana linja-autot keräävät kuvadataa Lapin tieverkolta. Projektin tavoitteena on organisoida ja testata kuvadatan tuottamista ja hyödyntämistä kunnossapidon tarpeisiin.

Tiestön kunnossapidon laadunhallinnan yksi keskeisimmistä ongelmista on tiedon saaminen riittävän usein ja riittävän luotettavassa muodossa. Pohjois-Suomessa etäisyydet lisäävät kunnossapidon haasteita, sillä tarkistusmatkat johonkin tiettyyn kohteeseen ja takaisin voivat viedä työpäivästä useamman tunnin.

”Kuvat ovat osoittautuneet erittäin hyväksi tavaksi dokumentoida tieverkon kuntotilannetta”, toteaa yksikön päällikkö Markku Tervo Lapin ELY-keskuksesta.

Tämä mielessä Liikennevirasto ja Lapin ELY-keskus aloittivat viime keväänä projektin, jonka tavoitteena on organisoida ja testata kuvadatan tuottamista ja hyödyntämistä Lapin päätiestöllä. Projekti kestää vuoden 2018 kevääseen. Tuolloin käydään tuloksia läpi ja päätetään jatkosta.

Kuvadataa kerätään Lapin päätiestöllä (Kilpisjärvi-Kemi, Kilpisjärvi-Kittilä-Rovaniemi, Rovaniemi-Sodankylä-Nuorgami, Rovaniemi-Kuusamo, Rovaniemi-Kemijärvi-Kuusamo, Rovaniemi-Kemi sekä Rovaniemi-Ranua-Pudasjärvi). Dataa kerätään yhteensä 2 500 kilometrin matkalta.

Lähtökohtana on mahdollisimman pitkälle automatisoitu kuvatuotanto. Kuljettajan käynnistäessä linja-auton, kuvan otto käynnistyy ja vastaavasti se loppuu automaattisesti auton päävirran sammuessa. Käytännössä kuvadataa kootaan Android-älykännykkään ladattavalla appsillä, joka ottaa kuvat ja toimittaa ne pilvipalveluun. Pilvipalvelussa kuvadataa voidaan tarkastella ajan ja paikan perusteella.

”Jos saamme aikaiseksi ainakin päätiestön osalta sopivan kevyen ja kustannustehokkaan tavan tuottaa kuvadataa, luomme erittäin hyvän pohjan niin uuden toimintamallin kuin teknisten ratkaisujen jatkokehittämiselle”, Tervo kertoo.

Pidemmän ajan tavoitteena on saada luotua kuvadataan algoritmit, joiden avulla ainakin keskeiset laadun hallintaan liittyvät asiat voidaan löytää kuvatulkinnan avulla, ja siten luoda automatiikkaa hälyttämään laatualituksista.

Projekti on osa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahanketta kolme (Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen).


Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Markku Tervo, p. 0295 038 293, [email protected]

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta