Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Annika Salokangas

 • 029 534 3264

Tampere-Jyväskylä

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa Keski-Suomi

Hanke sisältää monenlaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pääsääntöisesti rataosuudelle Orivesi-Jyväskylä.

Nykytila

Tampere-Jyväskylä rata on 154 kilometrin pituinen rata, joka voidaan jakaa kolmeen erityyppiseen rataosuuteen:

 • Tampere–Orivesi: 41 km, kaksiraiteinen, akselipaino 250 kN
 • Orivesi–Jämsänkoski: 60 km, yksiraiteinen, akselipaino 250 kN
 • Jämsänkoski–Jyväskylä: 52 km, yksiraiteinen, akselipaino 225 kN

Hanke ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat:

 • yhteysvälin henkilöliikenteen matkanopeuden parantaminen
 • kapasiteetin riittävyyden varmistaminen
 • häiriöherkkyyden vähentäminen
 • peruskorjausten suunnittelu

Hanke sisältää monenlaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pääsääntöisesti rataosuudelle Orivesi-Jyväskylä. Toimenpiteet tarkistetaan suunnittelun alussa laadittavassa hankearvioinnissa.

Hanke sisältää mm. seuraavat merkittävät toimenpiteet:

 • Hankearviointi
 • Yleissuunnitelma ja YVA, Lahdenperä-Jämsä: kaksoisraideosuudet ja rataoikaisu
 • Ratasuunnitelma: Torkkelin liikennepaikka, kolmas raide Muurameen, uusi liikennepaikka Laihalammi
 • JKV-muutos välille Jämsä-Saakoski 

Aikataulu

 • Suunnittelua valmistelevat toimenpiteet käynnistetty 02/2020
 • Selvitykset, tutkimukset ja mittaukset kesällä 2020
 • Ratasuunnitelma käynnistyy syksyllä 2020
 • Yleissuunnitelma ja YVA käynnistyvät syksyllä 2020
 • Suunnitelmat valmiita 2023

Kustannukset

Ratasuunnittelulle on myönnetty määrärahaa 18,0 miljoonaa euroa (TAE2020).