Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Annika Salokangas

 • 029 534 3264

Tampere-Jyväskylä

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa Keski-Suomi

Väylävirasto suunnittelee vuosina 2020-2024 Tampereen ja Jyväskylän välisen radan kehittämistoimet. Hanke tähtää liikenteen sujuvuuden parantamiseen. Mahdollinen rakentamispäätös tehdään suunnittelun päätyttyä.

Väyläviraston Tampere-Jyväskylä -ratahankkeen kuvituskuva, jossa on oikealle kaartuva junarata aurinkoisen ja vehreän niityn keskellä
 • Suunnittelu
 • Rakentaminen
 • Valmis

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Suunnittelu 2021-2024
Yhteistyökumppanit
Welado, Sitowise
Kustannukset
18 000 000
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • Radan junaliikenteen sujuvuuden ja täsmällisyyden parantaminen
 • Lahdenperän ja Jämsän välisen rataoikaisun yleissuunnittelu
 • Laihalammin uusi kohtauspaikka
 • Kolmannen raiteen suunnittelu Muuramen kohtauspaikalle
 • Vaihdemuutosten suunnittelu Torkkelin kohtauspaikalle

Nykytila

Tampere-Jyväskylä rata on 154 kilometrin pituinen rata, jossa on kolme erityyppistä rataosuutta:

 • Tampere–Orivesi: 41 km, kaksiraiteinen, akselipaino 250 kN
 • Orivesi–Jämsänkoski: 60 km, yksiraiteinen, akselipaino 250 kN
 • Jämsänkoski–Jyväskylä: 52 km, yksiraiteinen, akselipaino 225 kN

 

Infograafi, jossa lukee: Tampere-Jyväskylä -radan suunnitteluhanke 2020-2024, Sujuvampi rataliikenne ympäristö huomioiden, Suunnittelemme erilaisia liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä vuosina 2020-2024. Suunnitteluun sisältyy mittaus- ja pohjatutkimustöitä. Jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta ei ole tehty päätöstä. Orivesi-Jämsä -välillä. Lahdenperä-Jämsä: oikaisu ja toinen raide, tunnelissa 5-6 km. Torkkeli: vaihteiden muutostyöt. Jämsä-Jyväskylä -välillä. Muurame: kolmas raide. Laihalammi: junien kohtauspaikan rakentaminen.

Hankeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat:

 • yhteysvälin junaliikenteen matkanopeuden parantaminen
 • kapasiteetin riittävyyden varmistaminen
 • häiriöherkkyyden vähentäminen
 • sujuvampi rataliikenne ympäristö huomioiden
 • peruskorjausten suunnittelu

 

Hankekokonaisuus koostuu useista rinnakkaisista toimenpiteistä
Oriveden ja Jyväskylän välillä: 

 • Toimenpiteet kartoittava hankearviointi
 • Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Lahdenperä-Jämsä -välille kaksoisraideosuuksiin sekä rataoikaisuun
 • Ratasuunnitelma Torkkelin kohtauspaikalle, Muuramen kohtauspaikan kolmanteen raiteeseen sekä Laihalammin uuteen kohtauspaikkaan
 • Junien kulunvalvonnan (JKV) muutos välille Jämsä-Saakoski 

Aikataulu

 • Yleissuunnitelma 2021-2022
 • Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 2021-2022
 • Ratasuunnitelma 2022-2025

Kustannukset

Ratasuunnittelulle on myönnetty määrärahaa 18,0 miljoonaa euroa (TAE2020).

Ajankohtaista

Ajankohtaista