Hyppää sisältöön

Tasoristeysohjelman vauhti kiihtyy – myös toimintaa yhtenäistetään

Julkaistu 25.5.2023

Suomessa tapahtuu vuosittain keskimäärin 15–31 tasoristeysonnettomuutta, joissa menehtyy keskimäärin viisi henkilöä. Viime vuonna onnettomuuksia oli kuitenkin enää 13. Vuonna 2017 käynnistetty tasoristeysohjelma onkin vaikuttanut onnettomuustilastoihin positiivisesti, ja kuluvana vuonna suunnitelmissa on ennätysmäärä poistoja tai parannuksia. Lisäksi vuonna 2024 lanseerattavat uudet toimintalinjat ja viestintäohjeet yhtenäistävät toimintaa.

Tasoristeys ja juna.

Vuonna 2017 alkanut tasoristeysten parantamisohjelma on jo ehtinyt vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen, mutta ohjelman tahdin on määrä kiihtyä kuluvana vuonna. Suunnitelmien mukaan ohjelmassa tehdään parantamisia tai poistoja peräti 93 tasoristeykseen vuoden 2023 aikana.

”Määrä on selvästi suurempi verrattuna koronavuosiin, jolloin töitä jouduttiin siirtämään eteenpäin esimerkiksi tekijäpulan takia. Ohjelman lisäksi muissa hankkeissamme tehdään tänä vuonna toimenpiteitä noin 20 tasoristeykselle”, kertoo turvallisuusasiantuntija Kaisa-Elina Porras Väylävirastosta.

Tulossa: toimintalinjat ja viestintäohje

Tällä hetkellä Väylävirastossa valmistellaan tasoristeyksien toimintalinjoja, jotka saadaan ohjeluetteloon vuonna 2024. Toimintalinjat koskevat kaikkia, jotka tekevät työtä tasoristeyksiin liittyen. Niissä kerrotaan yhtenäiset linjat siihen, mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.

”Lisäksi ensi vuoden alussa valmistuu ohje tasoristeysten poistosta tiedottamiseen. Toimintalinjojen ja viestintäohjeen taustalla on pyrkimys siihen, että kaikki tasoristeyksien parissa työskentelevät toimivat samalla tavalla, jolloin kaikki myös ovat tietoisia siitä, mitä ja miten toisessa kohteessa tehdään”, Porras selvittää.

Ohjelmassa poistettu tai parannettu jo 229 tasoristeystä

Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintäministeriö päättivät tasoristeysohjelmasta vuonna 2017 erään traagisen onnettomuuden jälkeen. Työt alkoivat vuonna 2018, ja siitä lähtien ohjelman puitteissa on poistettu yhteensä 118 ja parannettu yhteensä 111 tasoristeystä.

”Aiemmin poistoja ja parannuksia tehtiin satunnaisesti muiden hankkeiden yhteydessä, tämäkin toiminta siis jatkuu yhä. Tällä hetkellä tasoristeysohjelman suunnitelmat on tehty vuoteen 2025 asti, mutta toimenpiteet jatkuvat varmasti tuonkin jälkeen. Ohjelmassa oli alun perin listattu 65 kohdetta, kun nyt niitä on jo yli 400”, Porras sanoo.

Tasoristeysturvallisuus otetaan Väylävirastossa vakavasti, ja yhtenä takarajana on vuosi 2030, jonka loppuun mennessä kaikkien tasoristeyksien on oltava Traficomin määräyksen mukaisia. Kaiken tasoristeystoiminnan taustalla onkin niin tie- kuin rataliikenneturvallisuuden parantaminen.

Tasoristeysonnettomuusriski on tärkeä mittari

Tasoristeysonnettomuusriski on yksi mittareista, joilla mitataan Väyläviraston vastuullisuusraportin tavoitetta taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille. Riski eli odotettavissa olevien onnettomuuksien määrä lasketaan kaikille tasoristeyksille erikseen VTT:n kehittämän ohjelman, Tarva LC:n avulla.

”Ohjelma ennustaa myös kymmenen seuraavan vuoden yhteenlasketun onnettomuusmäärän. Kun tasoristeysohjelma alkoi, lukema oli 237. Nyt se on noin 190, ja tämän vuoden aikana on tavoitteena päästä lukuun 182”, Porras sanoo.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kohdistetaan tasoristeysturvallisuuden parantamiseen vuosittain 15–20 miljoonaa euroa. Tasoristeysohjelman jatkaminen on myös yksi vuonna 2022 julkaistun liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteistä. Tasoristeysohjelman avulla on jo saatu ja saadaan edelleen vähennettyä tasoristeysten onnettomuusriskiä.

”Kaiken kaikkiaan olemme menneet erittäin hyvään suuntaan, mutta tekemistä riittää vielä pitkäksi aikaa. Tasoristeysalueiden toimenpiteiden lisäksi turvallisuuteen vaikutetaan vuosittain kampanjoinnilla ja muulla viestinnällä. Lisäksi esimerkiksi hankkeet tekevät kouluvierailuja, jos lähistöltä poistuu tasoristeys”, Porras kertoo.

Lähes kolme neljäsosaa tasoristeyksistä poistettu vuoden 1975 jälkeen

Valtion rataverkolla on yhteensä 2 515 tasoristeystä, joista 1 784 on vartioimattomia. Vertailun vuoksi vuonna 1975 tasoristeyksiä oli lähes 8 000, joten lähes 50 vuodessa on tapahtunut paljon myös tällä rintamalla. Tasoristeykset on jaettu seitsemään eri onnettomuusmääräluokkaan. Pahimpaan luokkaan 7 kuuluu viisi prosenttia tasoristeyksistä, kun taas luokassa 1 on suurin osa, eli noin 30 prosenttia tasoristeyksistä.

”Onnettomuuksien juurisyyhyn päästään harvoin luotettavasti kiinni, joten on haasteellista tietää, miksi jokin tasoristeys on onnettomuustilastojen perusteella vaarallisempi kuin toinen lähes vastaava. Tasoristeykset eivät kuitenkaan ole erillinen saarekkeensa tieliikenteessä. Muutenkin ongelmia aiheuttavat asiat, kuten tarkkaamattomuus, ovat todennäköisesti osaltaan myös tasoristeysonnettomuuksien taustalla”, Porras pohtii.

Lue lisää tasoristeysohjelmasta

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Korjausvelan kasvu varjostaa kesää väylillä

Väyläviraston vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Miten hankintojen ympäristökriteerejä kehitetään, hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi?

Nimetön rekrytointi tuo hakijat samalle viivalle

Esteettömyys on yksi suunnittelun lähtökohdista


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta