Hyppää sisältöön

Miten hankintojen ympäristökriteerejä kehitetään, hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi?

Julkaistu 25.5.2023

Ympäristövastuullisuus väylänpidossa on monen tekijän summa. Väylävirastolla on suurena väyläinfran omistajana, rakentajana ja ylläpitäjänä monia mahdollisuuksia pienentää väyläinfran muodostamaa hiilijalanjälkeä. Koska virasto on merkittävä infra-alan tilaaja, syntyy vaikuttavuutta erityisesti hankintoja ohjaamalla.

Hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi.

Väyläviraston hankintajohtaja Pekka Petäjäniemen työpöydällä ilmasto- ja ympäristöasiat näkyvät koko ajan kasvavassa määrin. Petäjäniemi nostaa ensimmäiseksi esiin Väyläviraston hankinnan ympäristökriteerien esiselvityksen, joka valmistui maaliskuussa. Hankinnan ympäristökriteerit tarkoittavat esimerkiksi ympäristöasioiden hallintaa tai toteutusta koskevia vähimmäisvaatimuksia, vertailuperusteita tai bonuksia. Ympäristökriteereillä tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillinnässä myös laajemmin ympäristövastuullisuutta, kuten luontokadon ehkäisyä tai neitseellisten materiaalien käytön vähentämistä ja kiertotaloutta.

"Väyläviraston tekemät hankinnat jakautuvat 16:a kategoriaan, joista jokaiselle tulee määritellä omat ympäristökriteerinsä. Euromääräisesti kolme suurinta hankintakategoriaa ovat viime vuosina olleet investointien toteutus, hoito ja käyttö sekä korjaus. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet, että merkittäviä vaikutuksia on suunnitteluun liittyvien hankintojen ohjaamisella", Petäjäniemi kertoo.

Tänä vuonna työtä on tarkoitus jatkaa käymällä läpi jokaisen hankintakategorian kriteerit sekä sen, millä tavalla ne otetaan käyttöön. Nämä asiat on kirjattu hankintakriteerien toimeenpanosuunnitelmaan, jota on jo alettu toteuttaa.

Vähäpäästöisyys on myös kilpailuetu

Hankinnan ympäristökriteerit voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: ehdottomat vaatimukset ja hankintavaiheessa kilpailutekijänä käytettävät kriteerit.

"Ruotsissa on infra-alan hankinnoissa käytetty lupauspohjaista menettelyä. Se, joka tarjousvaiheessa lupaa rakentamisesta pienimmät hiilidioksidipäästöt, saa vertailussa isoimmat pisteet. Menettely edellyttää päästöjen tarkkaa seuraamista työmaan aikana, jotta voidaan varmistua siitä, että lupaukset myös pidetään. Jos lupauksensa alittaa, on mahdollista saada vielä lisäbonusta. Jos se taas ylittyy, ovat sanktiot huomattavia", Petäjäniemi selventää.

Haaste tällaisten kriteerien käytössä on se, että työkoneiden ja kuljetuskaluston mittausmenetelmät ja -laitteet ovat vielä melko uusia asioita. Uusia menetelmiä kuitenkin kehitetään jatkuvasti, ja alan käytännöt jalostuvat tilaajien ja palveluntuottajien yhteistyössä. Väylävirasto on kehittänyt omia työkone- ja kuljetuskaluston ympäristövaatimuksiaan osana Ympäristöministeriön kanssa solmittua Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen Green deal -sopimusta, jonka tavoitteena on vähentää työmaiden päästöjä julkisten hankintojen avulla. Sopimus sisältää monia konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita, esimerkiksi työkoneiden päästöluokkien seurantaan kehitettävän kalustoluettelon luomisen sekä työkoneiden ja kuorma-autojen päästöluokitusvaatimusten kirjaamisen hankintasopimusten malliasiakirjoihin.

Ratkaisut hahmottuvat usein jo suunnittelupöydällä

Väylänpidon ympäristövastuullisuus ei rajoitu vain rakentamiseen ja kunnossapitoon, vaan moni vähäpäästöisyyteen tai esimerkiksi kiertotalouteen liittyvä asia ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksia ja mahdollisten vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen hiilipäästöjen arviointia tehdään suunnittelupöydillä. Vähäpäästöisyyttä voidaan tarkastella erilaisista aikaperspektiiveistä: esimerkiksi työnaikaisten tai koko elinkaaren aikaisten päästöjen näkökulmasta.

"Suunnittelu on tässä aivan keskeisessä asemassa. Ympäristökriteerien lisääminen kasvattaa myös suunnittelijoihin kohdistuvia vaatimuksia. Yhteinen haaste on vahva perinteemme referensseistä suunnitteluhankinnan laatukriteereinä. Emme tilaajana voi rajoittaa markkinaa vaatimalla sellaisia ympäristöasioihin liittyviä referenssejä, joita monella suunnittelijalla ei vielä ole. Liikkeelle voitaisiin lähteä siitä, että suunnittelukonsultilta pyydetään tarjousvaiheessa suunnitelma ympäristöasioiden huomioimisesta kyseisessä toimeksiannossa, jonka tilaaja sitten arvioi. Ilman muuta tämä vaatii osaamista myös meiltä tilaajilta", Petäjäniemi kertoo.

Tavoitteena on, että uudemmista ympäristökriteereistä tulee yhtä luonteva osa tekemistä kuin perinteisemmät lakisääteiset vaatimukset esimerkiksi meluun, tärinään ja pohjaveden suojeluun liittyen jo nyt ovat. Hankinnan ympäristökriteerien kehittäminen ja muun muassa Green deal -sopimukseen liittyminen antavat palveluntuottajakentälle selkeän signaalin siitä, mihin suuntaan kehitys kulkee.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Korjausvelan kasvu varjostaa kesää väylillä

Väyläviraston vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Tasoristeysohjelman vauhti kiihtyy – myös toimintaa yhtenäistetään

Nimetön rekrytointi tuo hakijat samalle viivalle

Esteettömyys on yksi suunnittelun lähtökohdista


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta