Hoppa till innehåll

Oberoende och transparent information som stöd för arbetet

Publicerad 8.12.2022

Beslutsfattandet förutsätter ett högklassigt, öppet och jämförbart kunskapsunderlag. Effekterna bedöms och kostnaderna beräknas för att man redan på förhand ska få en exakt bild av konsekvenserna av trafikledshållningen. Inom Trafikledsverket har man under år 2022 gjort ett stort framsteg för beräknandet av kostnaderna och klimatkonsekvenserna av infrastrukturprojektet.

Nainen työmaalla tabletti kädessä.

Den senaste tjänsten i infrastrukturprojektens kostnadsberäkningssystem, beräkning av projektdelar, presenterades i november. Beräkningen av projektdelar gör kostnadseffekterna av olika planeringslösningar transparenta.

"I Ihku har man strävat efter att göra kostnadsberäkningen enkel. Den första kostnadsberäkningen fås redan med några utgångsuppgifter och förteckningen över byggnadsdelar kan granskas parallellt. I den här versionen kan man med projektdelsberäkningen beräkna kostnaderna för till exempel en ny gata, väg, bro, bana eller anläggning av grönområden", berättar utvecklingschef Ari Huomo.

Projektdelskalkylen tas i bruk genast i början av år 2023. Mer information om infrastrukturprojektets kostnadsberäkningssystem: https://ihkuallianssi.fi/

Utsläppsdatabasen stöder minskningen av infrastrukturbyggandets koldioxidavtryck

Utsläppsdatabasen som publiceras den 9.12.2022 erbjuder alla öppen och avgiftsfri information om koldioxidutsläppen från produkter och material som vanligtvis används i infrastrukturbyggande.

"Utsläppsdata utnyttjas bland annat i projektets planeringsskede när man bedömer investeringens effekter och lönsamhet. Utsläppen kan beräknas för trafikledens hela livscykel", berättar miljöexpert Karoliina Saarniaho.

"Utöver utsläppsdatabasen har vi utvecklat en utvärderingsmetod som gör kalkylerna jämförbara och enhetliga. Metoden är även en tillgång för bedömningen av klimatkonsekvenserna och den offentliga sektorns mål om koldioxidsnålare infrastrukturbyggande".
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv