Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Liikenteen kuumat puheenaiheet tänä kesänä

Julkaistu 13.6.2024

Alkukesän aikana julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivityksestä. Myös poikkeuksellisen laaja päällystysohjelma on saanut ansaitusti paljon huomiota. Väylät kiinnostavat suomalaisia ja hyvä niin, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Väyläviraston nopeusrajoitusohje määrittelee, missä raameissa alueellisesta tienpidosta vastaavat ELY-keskukset asettavat nopeusrajoitukset valtion tieverkolle. Ohje ei ota kantaa yksittäisten tieosuuksien nopeusrajoituksiin, vaan ELY-keskukset määrittävät tiekohtaiset nopeusrajoitukset.

Ohjeen päivitys perustuu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltuun liikenneturvallisuusstrategiaan ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteena on nopeusrajoitusjärjestelmä, joka on linjassa nykyisten liikenne- ja ympäristöolosuhteiden kanssa. Ohjeella pyritään varmistamaan yhteneväinen palvelutaso eli saavutettavuus ja turvallinen liikenne koko maassa.

Päivitystä varten olemme tarkastelleet maanteiden nopeusrajoitusten asettamisen vaihtoehtoisia kriteerejä ja niiden vaikutuksia. Tähän vaihtoehtotarkasteluun voi ottaa kantaa 4.7. asti. Toivommekin mahdollisimman paljon lausuntoja sekä yhteisöiltä että yksityisiltä henkilöiltä.

Nettisivuillamme on aiheesta laaja tausta-aineisto, kattava Q&A-paketti ja kartta, josta saa yleiskuvan, miten muutokset maantieteellisesti sijoittuisivat. Kartta on siis suuntaa antava ja tieosuuksia on merkitty vain summittaisesti. Tutustu aineistoon.

Lausuntoajan jälkeen perehdymme lausuntoihin ja tiedotamme niistä. Muutoksia liikennenopeuksiin on tulossa aikaisintaan ensi vuonna.

Uutta pintaa luvassa monille teille

Tänä kesänä maanteillämme tulee olemaan poikkeuksellisen paljon päällystystyömaita. Tavoitteenamme on yhdessä ELY-keskusten kanssa päällystää 4 000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Hallituksen myöntämä 250 miljoonan euron lisärahoitus mahdollistaa sen, että tänä vuonna voimme päällystää myös keskivilkkaita ja vähäliikenteisiä teitä selvästi tavanomaista enemmän. Niukan rahoituksen vuosina olemme joutuneet priorisoimaan vilkkaimman noin 10 000 kilometrin verkon kunnon. Nyt keskivilkkaiden teiden päällystyskilometrit tuplaantuvat viime vuosiin verrattuna. Tämän kesän päällystysohjelman pituus vastaa tieverkon nykykunnon ylläpitämiseen tarvittavaa päällystyskilometrien vähimmäismäärää.

Vilkas päällystyskausi tulee näkymään joka puolella maata, niin vilkkailla väylillä kuin vähäliikenteisemmilläkin teillä. Se tuo myös mukanaan normaalia enemmän työmaiden takia alennettuja nopeusrajoituksia ja kiertoreittejä, mikä näkyy luonnollisesti tienkäyttäjillekin. Päällystystöistä aiheutuvia liikennehaittoja pyrimme kuitenkin vähentämään ajoittamalla työt mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja tarvittaessa yöaikaan. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja toivonkin tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä, jos työmaa osuu oman matkan varrelle.

Tavoitteena on, että työmaalta sekä matkalta palataan turvallisesti ja terveenä kotiin. Niinpä on tärkeää, että tienkäyttäjinä noudatamme työnaikaisia nopeusrajoituksia työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Parempia raiteita tulossa

Myös rataverkolla rakennamme ja korjaamme kesän aikana vilkkaasti. Tänä vuonna muun muassa rakennamme uutta rataa, korjaamme päällysrakenteita ja uusimme turvalaitteita. Lisäksi korjaamme huonokuntoisia rautatiesiltoja ja rakennamme uusia. Totta kai kaikilla rataosilla teemme myös runsaasti huolto-, tarkastus- ja kunnossapitotöitä.

Väyläviraston ratatyöt tulevat siis aiheuttamaan poikkeusjärjestelyjä matkustaja- ja tavaraliikenteessä. Myös junamatkustajien kannattaa varautua muutoksiin ja häiriöihin. Pyrimme tekemään työt sellaisina ajankohtina, jolloin niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Tästä syystä töiden aikataulutus on sovittu hyvissä ajoin yhdessä liikennöitsijöiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Hyvää ja turvallista kesää kaikille väylien käyttäjille!

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.
Kari Wihlman
pääjohtaja

Lue myös