Hyppää sisältöön

Urakkamallin muutos piristi vesiväylien hoidon kilpailutusta

Julkaistu 13.6.2024

Väylävirasto on tarkistanut vesiväylien hoidon kilpailutusohjelmaansa ja -strategiaansa kevään 2024 aikana. Rannikolla on neljä ja sisävesillä kuusi sopimusaluetta, jotka astuvat voimaan 1.8.2024 alkaen.

Merimerkin kunnossapitoa merellä.

Kilpailutukset toteutetaan pääosin ennakkoon laaditun ohjelman mukaisesti, ja sopimukset ovat tyypillisesti viiden vuoden mittaisia. Vesiväylien hoidon kilpailutusohjelmaa päivitetään vuosittain. Vesiväylien kiinteitä turvalaitteita korjataan ja uusitaan usein puitesopimuskumppaneiden toimesta. Puitesopimus on kilpailutettu vuosille 2023–2026.  

Vesiväylien hoidon urakkamallin muutos toi uusia toimijoita alalle

Projektinjohtomalliin perustuva uusi urakkamalli on jo käytössä Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Suomenlahdella työt uuden mallin mukaan alkoivat vuonna 2021 ja Pohjanlahdella vuonna 2022. Tänä vuonna malli otetaan myös käyttöön Perämerellä ja Saimaalla, ja työt uuden mallin mukaan alkavat elokuussa. Myös Saaristomeri ja Joensuu siirtyvät aikanaan uuteen malliin, nykyisten hoitourakoiden päätyttyä. Urakkamallin muutos on tuonut vesiväylänhoidon nuorille markkinoille uusia pienempiä toimijoita.  

Uusi urakkamalli perustuu syksyllä 2018 Väyläviraston käynnistämään kilpailutusanalyysin päivitykseen. Tämän työn tuloksena syntyi uusi hankintastrategia ja urakkamalli, joka vastaa osittain maanteiden hoidon uusittua urakkamallia.

”Uusi urakkamalli parantaa pientoimijoiden mahdollisuuksia ja on tasapuolinen kaikille alalla toimiville yrityksille. Esimerkiksi viime syksynä kilpailutetulle Perämerelle saimme uuden pääurakoitsijan, ja aliurakoitsijoina on myös uusia pienempiä toimijoita”, sanoo meriväyläyksikön aluepäällikkö Mika Lehtola Väylävirastosta.

Lehtola lisää, että uuden urakkamallin myötä vesiväylänhoidon markkinat ovat aktivoituneet. Aiemmin hyväksyttyjä tarjouksia oli vähemmän kuin nyt Perämerellä uuden mallin kanssa, mikä osoittaa kilpailun lisääntymisen ja uusien toimijoiden mukaan tulemisen.

Miten muutos konkretisoituu tilaajalle ja urakoitsijalle?

Uusittu urakkamalli parantaa tilaajan mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja sitouttaa urakoitsijat yhä paremmin hankkeeseen, mikä parantaa hankkeen laatua.  

”Kilpailutus on avoimempaa ja käytössä on niin sanottu niin kutsuttu open book-malli, mikä lisää Väyläviraston hintatietoisuutta ja lopulta urakan kustannustehokkuutta. Myös hintariskit jakaantuvat hyvällä tavalla tilaajan ja urakoitsijan välillä”, Lehtola toteaa.

Uusi malli mahdollistaa myös pienempien urakoiden kilpailutuksen, mikä houkuttelee mukaan uusia toimijoita ja kannustaa urakoitsijoita kehittämään osaamistaan sekä yhteistyötä tilaajan kanssa.

"Urakoiden alihankintojen kilpailutusvelvoite ja laatulupaukset ovat täyttyneet tavoitteiden mukaisesti," Lehtola toteaa.

Lue myös