Hyppää sisältöön

Mitä sinun tulisi tietää väylähankkeiden arvioinnista?

Julkaistu 23.3.2023

Suunnitteilla olevien väylähankkeiden yhteiskuntataloudellinen kannattavuus on ollut viime aikoina tapetilla julkisuudessa. Mitä sinunkin pitäisi tietää hankearvioinnista? Kysymyksiin vastasi liikennetalouden asiantuntija Anton Goebel Väylävirastosta.

Tietyömaa kesällä.

Mistä on kyse, kun puhutaan väylähankkeiden kustannusten ja hyötyjen laskemisesta?

Hankearvioinnissa tarkastellaan suunnitteilla olevien hankkeiden kustannuksia ja hyötyjä. Laskelmissa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka paljon hankkeen rakentaminen maksaa?
  • Miten hanke vaikuttaa matka-aikoihin ja onnettomuuksiin?
  • Miten hanke vaikuttaa meluun ja päästöihin?
  • Miten hanke vaikuttaa ajoneuvojen tai junan käyttämisen kustannuksiin?

Lopputuloksena on kannattavuuslaskelma, joka kertoo, onko hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava vai ei.

”Hankearviointi ottaa huomioon paljon erilaisia asioita, mutta kehitettävääkin riittää. Lähitulevaisuudessa hankearvioinnissa tullaan ottamaan huomioon hankkeiden rakentamisen aikaiset päästöt. Jo nyt rakentamisen aikaisia päästöjä on selvitetty esimerkiksi hankeyhtiöiden suurten ratahankkeiden osalta”, kertoo liikennetalouden asiantuntija Anton Goebel Väylävirastosta.

Miksi hankkeita arvioidaan?

Hankearvioinnilla on kaksi pääasiallista tarkoitusta: suunnittelun ja päätöksenteon tukeminen.

”Liikennehankkeiden suunnittelun varhaisissa vaiheissa mukana on useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hankearvioinnissa vertailemme esimerkiksi erilaisia tien tai radan linjauksia. Vertailun avulla parhaat vaihtoehdot pääsevät jatkoon. Jos hankearvioinnin perusteella hanke vaikuttaa kannattamattomalta, voidaan suunnittelu myös keskeyttää”, Goebel sanoo.

Lisäksi hankearviointia käytetään päätöksenteon tukena. Päättäjät voivat hyödyntää tietoa siitä, mitkä väylähankkeet olisivat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.

Mikä on arviointivelka?

Suomessa yli 20 miljoonan euron väylähankkeet on arvioitu lakisääteisesti jo vuosien ajan. Pienemmistä hankkeista ei ole yleensä tehty hankearviointia. Tähän on nyt tullut muutos.

”Nykyään monet yli 2 miljoonan euron hankkeet arvioidaan. Väylävirasto ja ELY-keskukset ovat arvioineet lukuisia aikaisempia hankesuunnitelmia ja näin kuroneet arviointivelkaa. Lähes kaikki Väyläviraston investointiohjelmasta löytyvät hankkeet on arvioitu hyötyjen ja kustannusten osalta”, Goebel kertoo.

Kuka tekee hankkeiden arvioinnin?

Väylävirasto ja ELY-keskukset hyödyntävät hankkeiden arvioinnissa suunnittelukonsultteja, mutta reunaehdot ja ohjeistukset tulevat virastolta.

”Periaatteena on, että hankearviointi on läpinäkyvä, puolueeton ja toistettava. Arvioitavien asioiden, kuten matka-ajan, arvo perustuu tutkimustietoon”, Goebel kertoo.

Arvioinnissa hyödynnetään myös erilaisia ohjelmistoja. Yksi uusi keino on PRIO-työkalu. Työkalulla voidaan valita monitavoiteoptimointiin perustuen tehokkaimmat ja vaikuttavimmat hankkeet.

”Väylähankkeiden suunnittelua ohjaavat Liikenne 12 -tavoitteet, jotka ovat kestävyys, saavutettavuus ja tehokkuus. Työkalun avulla saamme selville, mitkä hankkeet edistävät näitä tavoitteita parhaiten. Tietoa hyödynnetään investointiohjelman valmistelussa”, toteaa Goebel.

Lue lisää liikenneväylien hankearvioinnista

Lue myös