Hyppää sisältöön

Väylähankkeiden lakisääteisten suunnitelmien käsittely ja vuorovaikutus sujuvasti uudessa palvelussa

Julkaistu 15.3.2023 14.56

Maanteiden ja rautateiden lakisääteisten suunnitelmien hallinnolliseen prosessiin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten laatiminen on siirtynyt Valtion liikenneväylien suunnittelu -palveluun. Palvelu tarjoaa kansalaisille asiointipalvelun, jota kautta he pääsevät tutustumaan suunnitelmiin sekä antamaan halutessaan näistä palautetta ja tekemään muistutuksia. Myös tiedon hallinnointi suunnitteluprosessin aikana helpottuu.

Uusi palvelu helpottaa tiedon löytämistä, kun kaikki valtion maanteitä ja rautateitä koskevat lakisääteiset suunnitelmat  ja kuulutukset löytyvät yhdestä osoitteesta. Myös yksittäisen suunnitelman etenemistä on helpompi seurata, kun sen tiedot ovat samassa paikassa saatavilla. Palvelussa on lisäksi huomioitu saavutettavuusasiat.

Yhteys Väyläviraston hankesivuihin pysyy jatkossakin, samoin kuulutuslistaus löytyy sekä Väyläviraston että ELY-keskuksen verkkopalveluista. Kuulutusten määrä on lisääntynyt asteittain uudessa palvelussa maaliskuun alusta lähtien. Aiemmin jo julkaistuja kuulutuksia ei viedä uuteen palveluun.

Uusi palvelu tehty kansalaisille ja virkamiehille

Uusi palvelu helpottaa ensijaisesti kansalaisia, mutta myös virkamiesten työ tehostuu. 

"Aiemmin hallinnollisessa prosessissa on käytetty useita järjestelmiä, ja tieto ei liikkunut sujuvasti prosessin eri vaiheissa ja sen eri osapuolien välillä. Esimerkiksi kuuluttamiseen liittyy monia manuaalisia vaiheita. Haasteena on ollut myös isokokoiset ja laajat suunnitelma-aineistot. Kansalaisen on voinut olla vaikea löytää tietoa tietystä suunnitelmasta ja sen suunnitelma-aineistoista”, summaa Väyläviraston väylien suunnittelu -osaston yksikönpäällikkö Jenna Johansson.

Uusi Valtion liikenneväylien suunnittelu -verkkopalvelu jatkaa maanteiden ja rautateiden lakisääteisten (LjMTL, Ratalaki) suunnitelmien vuorovaikutusprosessin ja suunnitelmien käsittelyn digitalisointia kansalaisten, sidosryhmien ja viranomaisten välillä.

Uudistus vaikuttaa Väyläviraston ja ELY-keskusten virkamiehien sekä konsulttien ja kuntien projektipäälliköiden työhön siltä osin, kun he laativat maanteiden ja ratojen yleissuunnitelmia tai tie- ja ratasuunnitelmia sekä osallistuvat näiden lakisääteisten suunnitelmien hallinnollisen prosessin läpivientiin.

Projektia on tehty yhdessä liikennealan toimijoiden kesken. Järjestelmäkehittäjänä toimii CGI Suomi Oy, jonka kanssa palvelun kehitys jatkuu aktiivisena tämän vuoden aikana, tulossa on mm. Suomi.fi-integraatio ja karttakäyttöliittymä.

Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelu 

Väyläviraston kuulutussivut 

ELY-keskusten kuulutussivut 

Väyläviraston hankesivut (tie-, rata- ja vesiväylähankkeet)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marika Ojanen, [email protected] 

Suunnittelun ohjauksen asiantuntija, järjestelmävastaava Elina Manninen, [email protected]