Hyppää sisältöön

Analytiikka jalostaa tietoa päätösten pohjaksi

Julkaistu 23.3.2023

Rakenne, kunto, sijainti, materiaali, tarkastusvälit, turvallisuus, ennusteet, liikenne… Väyläomaisuudesta ja sen käyttäjistä on olemassa valtava määrä tietoa. Jotta tiedosta syntyy ymmärrystä, tarvitaan analytiikkaa. Mitä analytiikassa tapahtuu juuri nyt? Väylätietojen asiantuntija Maria Hänninen kertoo.

Öinen Kehä I.

Keväällä tarvitaan ajantasaista routatilannetietoa

Rautateiden routimishaitoista koostettiin tilannetietoa aiemmin käsin eri lähteistä poimimalla, nyt päivittyvä tilannekuva ja routaennuste syntyy automaattisesti. Tietojen perusteella muutoksia on helpompi seurata ja päätöksiä kunnossapitotoimista voidaan tehdä, jotta routimisen aiheuttamat nopeusrajoitukset vältetään tai niiden pituus saadaan minimoitua.

Vuodenaika näkyy tietotarpeissa. Tällä hetkellä kiinnostavat myös tieverkon kelirikkoon liittyvä painorajoitustieto sekä talvimerenkulun ja avustusten koordinointia, kehittämistä ja ohjaamista tukeva jäänmurron tilannekuva. Kesällä käytössä on teiden päällystystöistä syntyvä analytiikka, jolla voidaan selvittää esimerkiksi laatupoikkeamia.

Uusi väyläriskityökalu palvelee vesiväylien tarpeita

Testausvaiheessa oleva väyläriskityökalu huomioi vesiväylän ominaisuustiedot ja aluksen tiedot ja arvioi näiden perusteella yhdistelmälle riskiluokituksen. Tietoa hyödynnetään luotsauslain valmistelussa sekä suunnittelussa, kun arvioidaan vesiväylän parannustarpeita. Työkaluun on myöhemmin mahdollista tuoda alusten kulku- ja olosuhdetietoa, jolloin voidaan koneoppimisen avulla lisätä ymmärrystä siitä, miten väylätilaa eri sääolosuhteissa yleensä käytetään.

Parempia väyliä liikkujille, toimivammat inframarkkinat

Käytetyimpiä analytiikkatuotteita ovat tieliikenneonnettomuusraportointi sekä asiakaspalautetieto. Myös tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksissa kerättävästä tiedosta on tehty analytiikkanäkymiä, ja näitä voidaan jatkossa rikastaa esimerkiksi kunnossapidon datalla tai olosuhdetiedoilla. Näin voidaan löytää riippuvuuksia ja päästään kiinni parantamiskohteisiin.

Isona tilaajana Väylävirasto seuraa aktiivisesti inframarkkinan kehitystä ja toimintaympäristöä virastoon kertyvän tiedon perusteella. Käyttäjäystävälliset analytiikkatyökalut helpottavat asiantuntijoiden työtä, kun oman näkymän voi rakentaa esimerkiksi maanteiden hoitourakoiden kilpailutusta ja toteutusta tukemaan.

”Analytiikka lisää ymmärrystä. Väylävirasto kerää valtavasti tietoa erilaisista lähteistä, sitä pöyhimällä löydämme kiinnostavia kulmia ja kehitämme väylänpitoa jatkuvasti”, kiteyttää Maria Hänninen.

Lue myös


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta