Hyppää sisältöön

Lisää linjakkuutta hankintoihin päivitetyillä malliasiakirjoilla

Julkaistu 14.10.2021

Väylävirasto on päivittämässä monia hankintojen malliasiakirjoja vuodenvaihteessa. Muutokset pohjautuvat tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.

Väyläviraston asiantuntijoita toimistolla.

Väylävirasto on valtion suurimpia hankkijoita. Virastomme hankintaosaajat ja konsulttimme saavat apua hankintoihin muun muassa erilaisista malliasiakirjoista.

”Malliasiakirjojen ansiosta saamme hankintadokumentteihimme yhdenmukaisuutta, eikä yksittäisessä kilpailutuksessa tarvitse miettiä joka kerta oleellisten asioiden muistamista. Tämä palvelee myös tarjouksia tekeviä palveluntuottajia ja hankinnat pysyvät linjakkaina”, kertoo hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi Väylävirastosta.

Nyt Väylävirasto on päivittämässä hankesuunnittelun, rakennussuunnittelun, toteutusurakoiden sekä teettämis- ja hankintapalveluiden malliasiakirjat. Suunnittelun ja toteutusurakan malliasiakirjat on tarkoitus päivittää vuoden loppuun mennessä. Teettämis- ja hankintapalveluiden malliasiakirjat taas alkuvuodesta 2022.

”Olemme tunnistaneet erilaisia kehittämistarpeita haastatteluin ja kyselyin ja päivittäminen etenee työryhmissä. Pienryhmät työstävät nyt asiakirjoja ja ne menevät kommenteille ensin sisäisesti virastossamme. Myöhemmin myös palveluntuottajat pääsevät kommentoimaan uusia malliasiakirjoja”, sanovat päivitysprojektin vetäjät Jaana Kalliolaakso ja Terhi Rantanen.

Lisää selkeyttä ja ajanmukaisuutta

Viimeksi esimerkiksi suunnittelun malliasiakirjoja on päivitetty isommin vuonna 2017. Tulevissa päivityksissä malliasiakirjoja yhdenmukaistetaan ja tehdään helpommin käytettäviksi.

”Tarkoituksena on, että hyvien pohjien avulla tarjouspyynnöistä tulisi selkeämpiä ja palveluntarjoajien olisi helpompi vastata tarjouksiin. Haluamme myös edistää uusien ihmisten tuloa alalle. Tästä syystä malliasiakirjoissa on huomioitu esimerkiksi mestari-kisälli-malli”, Rantanen toteaa.

Malliasiakirjoja käyttävät Väyläviraston ja ELY-keskusten lisäksi muun muassa rakennuttajakonsultit, jotka auttavat viraston työntekijöitä erilaisissa kilpailutuksissa.

Uusista malliasiakirjoista tullaan kertomaan tarkemmin esimerkiksi Väyläviraston julkaisemassa rakennuttajauutisten uutiskirjeessä. ”Kannattaa seurata tiedotusta ja varmistaa, että käytössä on aina tuoreimmat malliasiakirjat”, Kalliolaakso vinkkaa.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Väylänpitäjä valmiina talveen

Hyvä varautuminen takaa turvallisen talven vesillä

Talvi tulee, onko teiden kunnossapitäjä valmis?

Miten talveen varaudutaan Lapin ja Varsinais-Suomen teillä?

Rautateillä talveen varaudutaan yhteistyössä

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie kahmi palkintoja