Hyppää sisältöön

Valtatie 22 Oulu – Kajaani – Vartius -hankkeen Muhoksen ja Utajärven parannuskohteiden urakoitsijaksi valittiin VRJ Service Oy

Julkaistu 28.09.2016

Liikenneviraston Valtatie 22 Oulu-Kajaani-Vartius -hankkeen kolmas urakka on kilpailutettu. Vt 22 parantaminen Muhoksella ja Utajärvellä -urakan urakkasopimus allekirjoitettiin 27.9.2016 VRJ Service Oy:n kanssa.

Muhokselle ja Utajärvelle sijoittuvat parannuskohteet on valittu yhteistyössä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa. Toteutettavissa kohteissa painottuu erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus. Lisäksi liikenteen sujuvuus paranee valtatiellä 22 Muhokselle rakennettavien väistötilojen ja yksityistieliittymäjärjestelyjen myötä.

Toimenpiteitä Muhoksella:

  • Korivaara–Rovastinoja: välille Soso–Rovastinoja rakennetaan kevyen liikenteen väyliä ja alikulkukäytävä, tehdään yksityistiejärjestelyjä sekä rakennetaan yksi väistötila valtatielle 22
  • Riihikylän eteläpuoli: Kärnäntie–Rönköntie -välille rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä ja kaksi väistötilaa, tehdään yksityistiejärjestelyjä sekä parannetaan tievalaistusta ja pysäkkijärjestelyjä

Toimenpiteitä Utajärvellä:

  • Alakylä–Utajärvi: rakennetaan kevyen liikenteen väylä välille Alakylä–Kirkkotie
  • Vt 22 ja Mt 837 -liittymäjärjestelyt
  • Vt 22 ja Mt 18643/Koulutie -liittymäjärjestelyt

Tiedotteen liitteenä on kartta Muhoksen ja Utajärven parannuskohteista.

Rakennustyöt Muhoksella ja Utajärvellä käynnistyvät osin jo loppuvuodesta 2016, mutta pääosa parannustoimenpiteistä tehdään vuoden 2017 kuluessa. Soso-Rovastinoja -hankkeella kaksi kevyen liikenteen siltakohdetta valmistuu vuonna 2018.

Valtatie 22 Oulu–Kajaani–Vartius -hankkeen ensimmäisessä rakennusurakassa parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta valtatien 22 Oulun päässä välillä Joutsentie-Konttisentie sekä toteutetaan liikennevalot Muhoksella valtatien 22, Kylmälänkyläntien ja Leppiniementien liittymään. Rakennustyöt käynnistyivät noin vuosi sitten ja ne ovat edenneet suunnitellusti.

Hankkeen toisessa Kajaaniin sijoittuvassa urakassa parannetaan valtateiden 5 ja 6 liittymän eli Sotkamontien eritasoliittymän kaistajärjestelyitä. Lisäksi valtatielle 5 rakennetaan kaksi väistötilaa Häikiönmäentien ja Pöyhölänniementien kohdille.

Hankkeen etenemistä voi seurata netissä osoitteessa www.liikennevirasto.fi/vt22 ja Facebookissa

www.facebook.com/valtatie22

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jukka Päkkilä, Liikennevirasto, puh. 029 534 3755, [email protected]

Työpäällikkö Markus Uusitalo, VRJ Service Oy, puh.  040-983 300, [email protected]

Hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta Oulun kaupunkiseudulla ja kehitetään liikenneturvallisuutta koko yhteysvälillä Oulu - Kajaani. Hanke koostuu kolmesta erillisestä rakennusurakasta. Ensimmäisessä rakennusurakassa parannetaan valtatietä 22 Oulussa välillä Joutsentie – Konttisentie. Urakan työt valmistuvat suurimmalta osin 2016. Toisessa rakennusurakassa rakennetaan väistötiloja ja parannetaan liittymää valtatiellä 5 Kajaanissa. Kolmannen rakennusurakan toimenpiteet sijoittuvat Muhokselle ja Utajärvelle. Hanke valmistuu pääosin vuonna 2017.

Liitteet

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.