Hyppää sisältöön

Kitee: Syrjäsalmen ratasillan rakentamisen suunnittelu etenee ratasuunnitelman ja vesiluvan hyväksymisprosessiin

Julkaistu 11.4.2024 8.55

 

Syrjäsalmen uuden ratasillan rakentamiseen vaadittava uusi ratasuunnitelma etenee. Myös uusi vesilupa on haettava, koska rakennettavan uuden sillan sijainti muuttui. Jotta rakentaminen voidaan aloittaa alkuvuonna 2025, edellyttää se sekä lainvoimaista vesilupaa että hyväksyttyä ratasuunnitelmaa. Haasteita valmisteleviin töihin, kuten uuden siltapaikan maaperätutkimuksiin, aiheutti ankara talvi.

Väyläviraston hankkeessa laaditaan parhaillaan uutta ratasuunnitelmaa, joka tarvitaan, koska Syrjäsalmen uusi ratasilta päätettiin viime kesänä havaituissa tarkennetuissa selvityksissä rakentaa turvallisuussyistä 15 metrin sijaan 45 metrin päähän elinkaarensa päässä olevasta vanhasta sillasta. Näin rakentamisen ei oleteta aiheuttavan liikettä vanhaan ratasiltaan, ja rakentamisesta syntyvät haitat matkustajille ja elinkeinoelämälle voidaan minimoida. 

Viimeiset kuukaudet hankealueella on tehty suunnittelua uuteen ratalinjaan perustuen, sen maastomallia sekä pohjatutkimuksia niin ratalinjalla kuin vesistön kohdalla. Lisäksi käytössä olevan vanhan ratasillan kunnon seurantaa on jatkettu tiiviisti. Vaikka menneen talven pureva pakkanen ja Syrjäsalmen jäätilanne sekä kairauspisteiden syvyys ja pohjan kivisyys hidastivat töitä, pohjatutkimusten arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Lainvoimainen vesilupa toivotaan saatavan kuluvan vuoden aikana, jotta rakentaminen voidaan aloittaa suunnitelmien mukaan vuonna 2025. Rakentamisen aloittaminen ensi vuonna on tärkeää, koska hankkeessa korvattava vanha ratasilta on tullut elinkaarensa päähän.

"Rakentamisen aloitusedellytysten varmistuttua, uuden ratasillan perustuksia varten tarvittavan paalutuksen aloitus on tärkeimpiä ensimmäisiä vaiheita”, projektipäällikkö Juhan Tyrväinen Väylävirastosta kertoo.

Uuden ratasillan ja siihen liittyvä ratatekninen rakentaminen kestävät noin vuoden. Rakentamisen aikana vanha rata ja Syrjäsalmen vanha silta ovat käytössä. Uuden sillan ja ratalinjan rakentaminen sekä käyttöönotto pyritään aloittamaan vuonna 2025 sekä toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. Käyttöönoton jälkeen Syrjäsalmen ratasilta sekä syrjään jäävä raiteisto puretaan.

Hankkeessa korvataan vanha elinkaarensa loppuvaiheessa oleva Joensuun ja Imatran välisellä vilkkaalla rataosuudella sijaitseva Syrjäsalmen ratasilta uudella sillalla. Lisäksi toteutetaan ratasiltaan liittyvät uudet ratalinjat ja raiteistomuutokset. Rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2025.

Lisätietoja: 
Mauri Mäkiaho, osastonjohtaja, Väylävirasto, p. 0295343541, [email protected]
Juhan Tyrväinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 0295343891, [email protected]
Lisää hankkeesta: https://vayla.fi/syrjasalmen-ratasillan-rakentaminen