Hyppää sisältöön

Kitee: Syrjäsalmen uusi ratasilta toteutetaan uuteen paikkaan - rakentamisen aloitus siirtyy ainakin vuoteen 2025

Julkaistu 29.9.2023 10.00

 

Väylävirasto on päättänyt rakentaa Syrjäsalmensillan uuteen sijaintiin, kauemmaksi vanhasta sillasta. Rakentamispaikan vaihtaminen vaatii uuden ratasuunnitelman vesilupineen, mutta toteutus voidaan tehdä junaliikennettä merkittävästi haittaamatta.

Väylävirasto on kesän aikana toteuttanut Syrjäsalmensillalla koepaalutuksia ja lisää maaperätutkimuksia. Näiden perusteella uusi silta on päätetty toteuttaa 45 metrin päähän vanhasta sillasta, jotta rakentaminen ei aiheuta liikettä vanhaan siltaan. Ratasuunnittelu ja uuden vesiluvan hakeminen kestää arviolta muutaman vuoden, joten rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2025 ja rakentaminen kestää noin vuoden. Tämä tarkoittaisi sitä, että uusi silta olisi valmis 3-5 vuoden päästä.

Vanha silta on jatkuvassa erityistarkkailussa ja tarvittaessa sille tehdään korjaustoimenpiteitä. Korjaukset saattavat aiheuttaa lyhyitä liikennekatkoja.

Liikenteelliset haitat minimoitu

Valitun ratkaisun taustalla ovat mahdollisimman vähäiset haitat sekä matkustajille että elinkeinoelämälle.  Junaliikenteeseen tulee rakentamisen loppuvaiheessa noin viikon katko, kun uudet raiteet lopulta yhdistetään rataan.

Vanhalle sillalle asetetaan nopeusrajoitus, joka pidentää matkustaja- sekä tavarajunien aikatauluja joillakin minuuteilla nykyisestä. Nopeusrajoitus hillitsee liikenteen aiheuttamaa tärinää ja osaltaan varmistaa, että käyttöikänsä päässä oleva silta on turvallisesti käytettävissä siihen saakka, kunnes sitä ei enää tarvita. Vanhan sillan vaatimat ylläpito- ja korjaustoimet vaativat ajoittain lyhyitä katkoja junaliikenteeseen.

Väylävirasto käynnistää välittömästi ratasuunnittelun ja jatkaa maaperätutkimuksia uuden siltapaikan kohdalla.

Tausta: 
Kiteellä sijaitsevan Syrjäsalmen sillan yli kulkee Joensuun ja Imatran välinen vilkas rataosuus. Vanha silta on elinkaarensa loppuvaiheessa ja tammikuussa 2023 käynnistettiin uuden sillan rakentamistyöt vanhan sillan viereen. Rakennustöiden yhteydessä vanhassa sillassa havaittiin liikettä ja sillalle asetettiin nopeusrajoitus. Turvallisuuden varmistamiseksi uuden sillan rakennustyöt keskeytettiin tarkemman selvityksen ajaksi.
Tiedote 6.6.2023 Syrjäsalmen sillan rakentamisen vaihtoehdot selviämässä

Lisätietoa:
Hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi, p. 0400 238167

 

Liitteet