Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Emäjoki–Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi

Nähtävilläoloaika: 29.06.2022-29.07.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Emäjoki–Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi

Hankkeessa on tarkoitus parantaa tasoristeysten näkemäalueita ja 
odotustasanteita sekä turvallisuussyistä poistaa vartioimattomia tasoristeyksiä.

Alkuperäinen kuulutus on julkaistu 6.6.2022. Kuulutus julkaistaan uudelleen 29.6.2022 ja laitetaan nähtäville myös kunnan ilmoitustaululle. Suunnitelma-aineiston sisältöön ei ole tullut muutoksia. 

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Ristijärven kunnan alueella Emäjokeen ja pohjoisessa Hyrynsalmen kunnan alueella Lietejokeen. Suunnitelma-alue sisältää neljä tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Karppila II RJV/21, Kymi Oy HYS/02, Oravivaara HYS/04 ja Tervatie HYS/05. 

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Emäjoki–Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4830/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 29.06.2022