Hailuodon hankinnan valmisteluvaiheen aineisto / Hailuoto Causeway materials for the procurement phase preparations

Päivitetty 10.5.2019 / Updated May 10, 2019.

Tiesuunnitelma, tiesuunnitelman täydennyssuunnitelma ja lainvoimainen tiesuunnitelman hyväksymispäätös / Road plan, its supplemental plan, and legally valid approval of road plan (only in Finnish): Tiesuunnitelma-aineisto.

Linkki englanniksi käännettyyn tiesuunnitelmaselostukseen / Link for the road plan description (in English): Road plan description. Lisätään toukokuun 2019 loppuun mennessä / will be added late May 2019.

Vesilupahakemus ja Aluehallintoviraston vesiluvan käsittely / Water permit application and its processing by the Finnish Regional State Administrative Agency (only in Finnish): Lupa-Tietopalvelu.

Linkki englanniksi käännettyyn vesilupahakemusselostukseen / Link for the water permit application description (in English): Water permit application description. Lisätään toukokuun 2019 loppuun mennessä / will be added late May 2019.

Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamispäätökset direktiivilajeille (upossarpio, naurulokki ja kalatiira) on saatu. / Decisions on derogations pursuant to the Nature Conservation Act for Directive species (Baltic water-plantain, black-headed gull and common tern) have been received (only in Finnish):  Poikkeusluvat.

Hankealueella on tehty täydentäviä pohjatutkimuksia, joiden tulokset jaetaan potentiaalisille tarjoajille arviolta kesäkuussa. Complementary soil surveys have been carried out in the project area, and their findings will be distributed to potential tenderers probably in June. (only in Finnish): Pohjatutkimusaineisto. Lisätään kesällä 2019 / will be added in summer 2019.

Tiesuunnitelman ja vesilupahakemuksen laatimista edeltävien vaiheiden aineistot / Materials preceding the drafting of road plan and water permit application (only in Finnish): Portaali.

Jos aineiston lataamisessa tai käsittelemisessä ilmenee ongelmia tai teillä tulee kysyttävää, olettehan yhteydessä.
Should any questions arise or problems occur while exploring the materials, feel free to contact:

Terhi Honkarinta
tel. 029 534 3754
Väylä / Finnish Transport Infrastructure Agency
Projektien toteutus –osasto
terhi.honkarinta@vayla.fi
+358 40 5248 690

Sivu päivitetty 10.05.2019