Suunnittele ja toteuta -hankkeen kehitysvaihe

Kehitysvaihe, kuva huoneesta: fläppitaululla muistilappuja.

Kehitysvaiheen sisältävä ST-hanke mahdollistaa kaikille osapuolille; tilaaja, rakentaja ja suunnittelija, toteuttaa hanke kustannustehokkaasti, laadukkaasti, turvallisuusnäkökohdat huomioiden ja nopealla aikataululla.

Kehitysvaiheessa pyritään löytämään teknistaloudellisia suunnitelmaratkaisuja huomioiden laatuun, kustannuksiin, turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat asiat. Hyvällä yhteistyöllä löydettyjen ratkaisujen myötä toteutusvaiheen rakentamista saadaan parhaimmillaan lyhennettyä, jolloin haittavaikutukset yleiselle liikenteelle jäävät pienemmiksi.

Kehitysvaihe antaa mahdollisuuden tarkastaa olemassa olevan tiesuunnitelma-aineiston kokonaisuudessaan. Tiesuunnitelma on laadittu lähes 10 vuotta sitten, minkä jälkeen mm. ohjeistukset ja vaatimukset ovat muuttuneet.

Kehitysvaiheen toiminnan tulee olla avointa, yhdessä tekemistä, jossa tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijoiden asiantuntemus yhdistetään koko hankkeen hyväksi. Yhdessä sovitut käytännöt luovat luottamusta kaikkien osapuolten kesken.

Kehitysvaiheen tarkoituksena on suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kehittäminen sekä vaihtoehtojen vertailu yhdessä tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijan kesken. Samalla etsitään yhdessä kustannussäästöjä valittavista ratkaisuista ja muodostetaan koko rakentamisurakalle lopullinen kustannus. Kehitysvaiheen aikana voidaan tarkentaa lähtötietoja ja varmistaa lupa-asioiden oikea-aikainen käsittely.

Kehitysvaiheessa luodaan pohja toteutusvaiheen aloittamiselle; laaditaan alustava rakennussuunnitelma, joka toimii lähtökohtana rakentamisen vaiheistukselle ja aikataulusuunnittelulle.

Suunnittelu käynnistyi tammikuussa vauhdikkaasti. Maaliskuun puoleen väliin mennessä on pidetty kaksi suunnitelmaratkaisuista päättävän projektiryhmän kokousta sekä näihin kokouksiin valmistelevien tekniikkalajiryhmien (erilliset väylä- ja siltaryhmät) kokouksia. Alustava rakennussuunnitelma etenee suunnitellussa aikataulussa ja valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. 

Uusi tilanne maailmassa koronaviruksen leviämisen estämiseksi näkyy myös hankkeen työmenetelmien muutoksilla. Kokouksia pidetään pääosin etänä, Skypen/Teamsin avulla ja viestinnän välineiksi olemme ottaneet uusia keskustelukanavia tiedon jakoon. Poikkeustilanne ei kuitenkaan estä projektin suunniteltua etenemistä.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Akseli Nurmi, Väylävirasto, puh 029 534 3134, [email protected]

Projektijohtaja Jukka-Pekka Saikkonen, Destia Oy, puh 040 559 3775, [email protected]