Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Lempäälän läntinen laituri

Ratahanke Käynnissä Pirkanmaa

Lempäälän läntisen laiturin jatkaminen -hanke sijaitsee Riihimäki - Tampere välisellä rataosuudella. Laituria on tarkoitus pidentää noin 82 metriä, jolloin laiturin kokonaispituudeksi saadaan 252 metriä.

Lempäälän läntisen laiturin jatkaminen -hanke sijaitsee Riihimäki - Tampere välisellä rataosuudella kilometrivälillä. Laiturin nykyinen pituus on 170 metriä. Laituria on tarkoitus pidentää noin 82 metriä, jolloin laiturin kokonaispituudeksi saadaan 252 metriä.

Hankkeen sisältö

Lempäälän läntisen laiturin jatkaminen -hanke sijaitsee Riihimäki - Tampere välisellä rataosuudella kilometrivälillä 165+ 820 – 166+099.  Laiturin nykyinen pituus on 170 metriä. Laituria on tarkoitus pidentää noin 82 metriä, jolloin laiturin kokonaispituudeksi saadaan 252 metriä.

Laituri sijaitsee kolmiraiteisella liikennepaikalla ja toimii kulkuyhteytenä laituriraiteella 801 pysähtyville junille. Raiteen 801 suurin sallittu nopeus on 200 km/h. Nykyinen Lempäälän läntinen reunalaituri on hyväkuntoinen. Lempäälässä pysähtyy Tampereen suunnasta päivittäin neljä Pendolino- ,12 IC- ja yhdeksän lähi- tai taajamajunaa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää Lempäälän aseman seutua ja parantaa liikennepaikan palvelutasoa. Hankkeen myötä mahdollistetaan kaukojunien pysähtyminen läntiselle laiturille siten, että matkustajien ottaminen tai jättäminen on mahdollista koko junan pituudelta, lukuun ottamatta kahden yksikön Pendolino-junia.


Lisäksi hankkeessa rakennetaan hissiyhteys laiturille sekä uusi esteetön kevyen liikenteen kulkuyhteys rakennettavan laituripidennyksen eteläpäästä radan länsipuolella sijaitsevaan aseman liityntäpysäköintiin.
 

MAL-sopimus

Hankkeesta on tehty MAL-sopimukseen perustuen toteuttamissopimus VT-145 Lempäälän läntisen laiturin jatkaminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyistä.


Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020 - 2023 neuvottelutuloksen mukaan Lempäälään toteutetaan junaliikenteen edellyttämät laiturimuutokset valtion ja Lempäälän yhteistyössä.


Toteutuksen kustannusarvio on 500 000 €, josta valtion osuus 50% ja enintään 250 000 euroa ja Lempäälän osuus 50% ja 250 000 euroa.
Lue lisää MAL-sopimuksesta Tampereen kaupunkiseudun verkkosivuilta.
 

Toimenpiteet

Rakennettava reunalaituri, pelastustie ja kevyen liikenteen väylä sijaitsevat Lempäälän läntisellä puolella rata-aluetta. Liikennepaikan kohdalla raiteen korkeusviivaa eikä vaakageometriaa muuteta.

Läntistä reunalaituria rakennetaan 82 metriä lisää, jolloin laiturin pituudeksi saadaan noin 252 metriä. Pysäkkilaiturin eteläpäätyyn rakennetaan tukimuuri. Kevyen liikenteen väylää jatketaan laiturilta kohti Lempäälän asematoria, jonka myötä saadaan kulkuyhteys asematorilta laiturille. Valaistus uusitaan kauttaaltaan.

Sähkörataportaalin jalka siirretään. Porraskuilu päivitetään vastaamaan paremmin nykyisiä säädöksiä ja valaistus uusitaan.

Laiturin kuivatus järjestetään pääosin hulevesikourulla. Laiturin eteläpäädyssä käytetään hulevesiviemäreitä sekä hulevesikaivoja johtamaan vesi runkoverkostoon. 

Aikataulu

Rakentamissuunnittelu käynnissä 04/2020-11/2020
Rakentaminen alkaa 01.06.2021
Hankkeen on määrä valmistua 31.08.2021