Hyppää sisältöön

Lempäälän läntisen laiturin rakennustyöt käynnistyvät

Julkaistu 28.5.2021 14.31

Lempäälän kuntakeskuksen uudistaminen jatkuu, ja rakennustyöt alkavat myös rautatien länsipuolella. Lempäälän rautatieasemalla alkaa kesäkuun alussa rakentaminen, kun Väyläviraston ja Lempäälän kunnan yhteishanke läntisen matkustajalaiturin pidentämiseksi käynnistyy.


Läntisen matkustajalaiturin rakennustyöt alkavat 1.6.2021. Hankkeella pidennetään nykyistä matkustajalaituria 82 metrillä. Lisäksi hankkeella toteutetaan esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä, helpotetaan siirtymistä eri liikennemuotojen välillä sekä tehdään tarvittavat muutokset teknisiin järjestelmiin. Uusi laituri on käytössä 31.8.2021.  

Ensimmäisinä työvaiheina tehdään maanleikkauksia uuden laiturin kohdalla sekä sähkörataportaalin siirron valmistelevia töitä. Hankkeella siirretään 13.6.2021 sähkörataportaali, millä on vaikutuksia yöjunien aikatauluihin. Muina aikoina junat pysähtyvät normaalien aikataulujensa mukaisesti Lempäälässä. Läntinen matkustajalaituri on käytössä koko laiturihankkeen ajan, mutta sen käyttöpituus voi lyhentyä hieman nykyisestä työmaa-alueen aitaamisen takia. VR tiedottaa asiakkaitaan junaliikenteeseen vaikuttavista muutoksista.

Läntisen matkustajalaiturin pidentäminen mahdollistaa kaukojunien pysähtymisen koko laiturin pituudelta sekä matkustajien nousemisen ja poistumisen junista koko niiden pituudelta, mikä ei ole mahdollista nykyisellä laituripituudella.

"Uuden laiturin tavoitteena on helpottaa siirtymistä junien ja laiturin välillä, sujuvoittaa matkaketjuja eri liikennemuotojen välillä sekä kehittää Lempäälän kuntakeskustan toiminnallisuutta. Hankkeen myötä myös esteetön liikkuminen Lempäälän keskustan alueella helpottuu", kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Laiturihankkeen pääurakoitsijana toimii Kreate ja rakennuttajakonsulttina Welado Oy.

Liikennejärjestelyt muuttuvat keskustan länsipuolella

Lempäälän keskustassa on käynnissä kesän aikana laiturihankkeen lisäksi useita muita kunnan rakennushankkeita. Länsipuolella tehdään rakennusten purkutöitä sekä uusimistöitä katuverkostolla. Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia katuverkoston liikennejärjestelyihin keskustan länsipuolella. Lempäälän Aleksi suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä, ja moottoriajoneuvot ohjataan rautatieasemalle Asematien kautta. Kevyt liikenne pääsee kulkemaan Asematiellä sekä Lempäälän Aleksilla. Asematien reitti on esteetön.  Asematien ja Taitokeskuksen välinen kevyenliikenteenväylä sekä parkkipaikka ovat poissa käytöstä. Bussiliikenne siirtyy Tampereentieltä Lemponkadun väliaikaisille pysäkeille 1.6.2021.

Laiturihankkeen etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla: https://vayla.fi/lempaalan-lantinen-laituri

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen, Väylävirasto, puh. 029 534 3808

Hankejohtaja, kuntakeskuksen kehittäminen, Lari Laakso, Lempäälän kunta, puh. 040 133 7926

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta