Kuopion ratapiha

Suunnitteilla

Kuopion ratapiha -hankkeessa uusitaan käyttöikänsä päähän tulleet ratarakenteet, päivitetään raiteistoa vastaamaan nykytilannetta ja luodaan paremmat puitteet matkustajille.

Yhteystiedot

Osastonjohtaja

Päivi Nuutinen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Emmi Tourunen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Nykytila

Kuopion ratapihalla käsitellään n. 9100 junaa vuodessa. Ratapiha palvelee Savon radan linjaliikennettä, alueen kierrätysmetallien ja raakapuukuljetuksia sekä paikallisen aallotuspahvitehtaan kuljetuksia. Se on määritelty ratapihojen kehityskuvaselvityksessä luokkaan 2: Tärkeät ratapihat.

Ratapihan nykytilassa ongelmia muodostavat riittämättömät raidemäärät ja -pituudet, sekä merkittävät kunto-ongelmat.  Myös turvalaitteissa ja vaihteiden keskityksessä on puutteita. Kuopion ratapiha onkin luokiteltu moniongelmaiseksi ratapihaksi.

Henkilöliikenteen seisonta- ja huoltoraidemahdollisuudet ovat tarpeisiin nähden riittämättömät ja henkilöjunia seisotetaan osin tavararatapihalla. Henkilöliikenteen aseman laiturit eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia.

Parantamistoimenpiteillä saavutettaisiin säästöjä kunnossapito- ja käyttökustannuksissa. Turvalaitteiden uusiminen ja vaihteiden keskittäminen tehostaisivat vaihtotyötä ja parantaisivat sekä junaliikenteen että ratapihatyöntekijöiden turvallisuutta. Raidepituuksien kasvattaminen mahdollistaisi nykyistä pidempien junien kokoamisen, jolloin junamäärä vähenisi ja liikennöintikustannukset pienenisivät.

Henkilöjunien seisonta- ja huoltoraiteiden lisääminen selkiyttäisivät henkilö- ja tavaraliikenteen toimia sekä vapauttaisivat raidetilaa tavaraliikenteelle. Henkilöaseman parantaminen lisäisi matkustajien palvelutasoa ja turvallisuutta. Ratapiha ja sen kehittäminen kytkeytyvät myös laajemmin Kuopion asemanseudun ja matkakeskuksen kehittämiseen.

Aikataulu

  • Henkilötunnelin jatkaminen linja-autoaseman puolella toteutetttiin vuonna 2019.
  • Tavararatapihan ja turvalaitteiden muutokset ja Iloharjun ratapihamuutos voidaan toteuttaa, kun niille järjestyy erillisrahoitus.
  • Henkilöratapihan vaatimat parannustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa myöhemmin ja myös ne edellyttävät erillisrahoitusta.

Kustannukset

Kuopion ratapihan parantamisen kokonaiskustannusarvio on 47 milj. euroa MAKU 130 (2010=100). Vaiheittain toteuttaminen arvioidaan lisäävän kustannuksia 2 M€:lla. Kustannusarvio vaiheittain toteutettuna on 49 M€. Kustannusarvio ei sisällä vuoden 2017 kunnossapitotöiden yhteydessä toteutettuja töitä, 5 M€.

  1. Henkilötunnelin jatkaminen 1 milj. euroa (Väyläviraston osuus)
  2. Ratapihan turvalaitteiden uusiminen, tavararatapihan muutos 29 milj. euroa
  3. Henkilöratapihan muutos 19 milj. euroa
reaktionapit
Sivu päivitetty 25.02.2020