Kuopion ratapiha

Käynnissä

Kuopion ratapiha -hankkeessa uusitaan käyttöikänsä päähän tulleet ratarakenteet, päivitetään raiteistoa vastaamaan nykytilannetta ja luodaan paremmat puitteet matkustajille.

Yhteystiedot

projektipäällikkö

Miia Kari

  • 029 534 3111
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

projektipäällikkö

Vesa Ruohomäki

  • 029 534 3258
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Nykytila

Kuopion ratapihalla käsitellään n. 9100 junaa vuodessa. Ratapiha palvelee Savon radan linjaliikennettä, alueen kierrätysmetallien ja raakapuukuljetuksia sekä paikallisen aallotuspahvitehtaan kuljetuksia.

Ratapihan nykytilassa ongelmia muodostavat riittämättömät raidemäärät ja -pituudet, sekä merkittävät kunto-ongelmat.  Myös turvalaitteissa ja vaihteiden keskityksessä on puutteita. Kuopion ratapiha onkin luokiteltu moniongelmaiseksi ratapihaksi.

Henkilöliikenteen seisonta- ja huoltoraidemahdollisuudet ovat tarpeisiin nähden riittämättömät ja henkilöjunia seisotetaan osin tavararatapihalla. Henkilöliikenteen aseman laiturit eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa korvataan nykyisiä Kuopion ratapihan turvalaitejärjestelmiä. Lisäksi hankkeessa ratapihoja kehitetään tehokkaimmilla toimenpiteillä, joita voivat olla esimerkiksi raiteistomuutokset sekä henkilöliikenteen laiturien ja niille johtavien yhteyksien parantaminen. 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tarkennetaan ja priorisoidaan ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteitä on alustavassa tarkastelussa tunnistettu yhteensä noin 60 milj. eurolla. Toimenpiteitä voidaan tehdä vaiheittain.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen liikenne sekä varmistaa Kuopion ratapihojen häiriötön käyttö ja parantaa niiden käytettävyyttä. Lisäksi hanke tukee turvalaitteiden uuden ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönottoa. 

Asemarakennus ei kuulu tämän hankkeen sisältöön. Sitä ei paranneta tässä yhteydessä. Ratapihan toiselle puolelle on valmistumassa ensi vuonna matkakeskus, mikä palvelee valmistuttuaan henkilöliikenteen matkustajia.

Hankkeen hyödyt

Parantamistoimenpiteillä saavutetaan säästöjä kunnossapito- ja käyttökustannuksissa. Turvalaitteiden uusiminen ja vaihteiden keskittäminen tehostavat vaihtotyötä ja parantavat sekä junaliikenteen että ratapihatyöntekijöiden turvallisuutta. Raidepituuksien kasvattaminen mahdollistaa nykyistä pidempien junien kokoamisen, jolloin junamäärä vähenisi ja liikennöintikustannukset pienenisivät.

Henkilöjunien seisonta- ja huoltoraiteiden lisääminen selkiyttää henkilö- ja tavaraliikenteen toimia sekä vapauttaa raidetilaa tavaraliikenteelle. Henkilöaseman parantaminen lisää matkustajien palvelutasoa ja turvallisuutta. Ratapiha ja sen kehittäminen kytkeytyvät myös laajemmin Kuopion asemanseudun ja matkakeskuksen kehittämiseen.

Hankkeen aikataulu

  • Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille 2020-2022 ja rakentaminen pääosin vuosille 2022-2024. Toteuttamisen aikataulu ja vaikutukset matkustajille tarkentuvat suunnittelun aikana.
  • Henkilötunnelin jatkaminen linja-autoaseman puolella otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021.
  • Ratapihan laajemmat parannustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa myöhemmin ja myös ne edellyttävät erillisrahoitusta.

Hankkeen kustannukset

Kuopion ratapihan parantamisen kustannusarvio selvityksen 6/2020 mukaan on 45 miljoonaa euroa (MAKU 130; 2010=100). Vaiheittain toteuttamisen arvioidaan lisäävän kustannuksia 2,5 miljoonalla eurolla. Kustannusarvio vaiheittain toteutettuna on 47,5 miljoonaa euroa.

  • Tavararatapihan muutos 19,5 milj. euroa (sisältää tavararatapihan turvalaitteet)
  • Henkilöratapihan muutos 28 milj. euroa (sisältää henkilöratapihan turvalaitteet)

Tavararatapihan raiteiden jatkamisen kanssa kustannusarvio on 55 M€ (MAKU 130; 2010=100). Raiteiden jatkamisen osuus on 10 milj. euroa.

Ratapihan parantamisen ensimmäiseen vaiheeseen on esitetty 30 miljoonan euron rahoitusta kesän 2020 lisätalousarviossa. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020