Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Turvallisuus koskee kaikkia ja kaikkea

Julkaistu 25.3.2021

Väylävirasto huolehtii tie- ja rataverkon sekä meriväylien turvallisuudesta ja toimintavarmuudesta kaikissa tilanteissa. Tässä työssä turvallisuus laajasti ymmärrettynä on prioriteetti ja peruslähtökohta, joka huomioidaan kaikessa mitä teemme, kirjoittaa pääjohtaja Kari Wihlman.

Haluamme vahvistaa sekä omaa että toimintaympäristömme turvallisuuskulttuuria ja vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme sitoutumista turvalliseen toimintaan. Valvomme omaa ja palveluntuottajiemme toimintaa yhteisten menettelytapojen noudattamiseksi, mutta jokainen toimija vastaa oman toimintansa turvallisuudesta.

Turvallisuusajatteluun liittyy kiinteästi jatkuvan parantamisen periaate.​​​​​ Järjestelmällinen riskienhallinta, riskien tunnistaminen ja niiden toteutumisen ennaltaehkäiseminen ovat tässä keskeisiä. Merkittävät vaaratilanteet ja poikkeamat raportoidaan ja tutkitaan ja niistä otetaan opiksi, jotta seuraavalla kerralla sujuisi paremmin.

Tänä päivänä turvallisuus ei tarkoita vain fyysistä turvallisuutta, sillä liikennejärjestelmä on täynnä digitaalista tekniikka ja järjestelmiä. Kyberturvallisuus onkin turvallisen liikenteen ehdoton edellytys. Väylävirasto on käynnistänyt laajan kyberturvallisuusohjelman, jonka tavoitteena on varmistaa, että käyttämämme järjestelmät ja toimintatavat ovat kyberturvallisia.

Nykyaikaisessa turvallisuusajattelussa on inhimillisen toiminnan huomioiminen noussut entistä tärkeämmäksi. Mikään järjestelmä ei ole aukoton ja inhimilliset tekijät tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Haluamme vahvistaa toimintakulttuuria, jossa esimerkiksi turvallisuuspoikkeamista oppimisen lisäksi korostuu niin onnistumisia jakava kuin onnistumisia mahdollistava ilmapiiri. Meille on tärkeää, että meitä on helppo lähestyä turvallisuuspuutteiden tai -parannusehdotusten kanssa.

Turvallisuus on yhteinen asiamme.

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Esittelyssä Väyläviraston uusi turvallisuusjohtaja Heidi Niemimuukko

Sata vuotta sitten pärjättiin yhdellä liikennemerkillä

Turvalaitteet varmistavat junien kulkua nyt ja tulevaisuudessa

Inhimillisyys on projektipäällikön salainen ase

Syventäviä verkkokursseja riskienhallinnan ja turvallisuuspoikkeamien hallintaan


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta