Hyppää sisältöön

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt valmistuivat

Julkaistu 30.11.2021 9.00

Vuosaaren meriväylän syventämishanke valmistui aikataulussa, turvallisesti ja alle budjetin.
Väylä otettiin käyttöön 30.11.2021.

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettu Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt on saatu päätökseen. Hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennettiin 11 metristä 13 metriin. Hankkeen aikana maa-aineksia ruopattiin noin 1,1 miljoonaa kuutiota, josta saatiin 800 000 kuutiota louhetta hyötykäyttöön Helsingin aluerakentamisen tarpeisiin. Tämä vastaa noin 30 000 rekkakuormaa.

- Suurimpana yksittäisenä tekijänä budjetin alittamiselle voidaan pitää sitä, että Vuosaaren urakan kilpailutus osui yhtäaikaisesti Helsingin kaupungin Hernesaaren ruoppaus- ja täyttöurakan kanssa, joka mahdollisti hyvän tarjouksen antamisen kummastakin. Valikoituneella urakoitsijalla, Terramare Oy:llä on myös laadukas kalusto ja kokenut henkilöstö, jolloin työskentely on tehokasta, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri

Hanke valmistui aikataulussa, alittaen samalla kustannusarvion. Keväällä 2020 aloitettu hanke maksoi 26,5 miljoonaa euroa. Alkuperäinen budjettiarvio oli yli kymmenen miljoonaa euroa enemmän. Lisäksi hankkeelle on myönnetty 20 prosentin EU CEF-tuki, jonka tarkoituksena on kehittää liikenteen tehokkuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Budjetin alitus onnistui otollisella markkinatilanteella, hyvällä ennakkosuunnittelulla ja urakoitsijan asiantuntevalla otteella.

- Kahden urakan yhtäaikaisuuden lisäksi urakoitsijan aiempi kokemus Vuosaaren väylän rakentamisesta edesauttoi budjetin alitusta, vahvistaa Helsingin Sataman rahdin liiketoimintajohtaja Jukka Kallio.

Syvennystyöt sujuivat turvallisesti vilkkaan laivaliikenteen keskellä

Turvallisuus oli hankkeen ykkösprioriteetti ja projektiryhmä iloitsee hyvästä suorituksesta. Hanke toteutettiin vilkkaasti liikennöidyllä vesialueella ja se vaati merkittäviä panostuksia alusliikenteen, huviveneilyn ja työkoneiden yhteensovittamiseen. Vuosaaren väylä ja satama pidettiin auki koko syvennyshankkeen ajan.

- Vuosaaren väylällä on Suomen vilkkain alusliikenne. Ruoppaus- ja louhintatyöt piti toteuttaa väylällä niin, että isot rahtialukset pystyivät ohittamaan työkohteet turvallisesti. Meillä oli joka viikko yhteinen liikennepalaveri, jossa kävimme alusliikenteen ohjauksen eli VTS:n, Finnpilotin luotsien, varustamoiden ja urakoitsijan kanssa läpi tulevat työvaiheet ja sovimme pelisäännöistä turvallisuuden varmistamiseksi. Vaikka töiden vuoksi väylälle jouduttiin asettamaan ylimääräisiä viitoituksia ja nopeusrajoituksia, kaikki hankeosapuolet olivat valmiita joustamaan ja halusivat omalta osaltaan myötävaikuttaa hankkeen turvalliseen toteuttamiseen, Paukkeri kiittelee. 

- Alusliikenteen turvallisuuden ja töiden yhteensovittaminen oli koko projektin ajan yksi merkittävä haaste, johon panostettiin jatkuvasti eri osapuolten välillä. Projektin liikennekoordinaattorin ja muiden hanketahojen tiivis yhteistyö loivat kuitenkin hyvät käytännöt hankkeen turvalliselle toteutukselle, kertoo urakoitsija Terramaren edustaja Jani Vyyryläinen

Väylällä liikkuu noin kolme tuhatta alusta vuodessa. Syvennystöiden ansiosta Vuosaaren satama voi jatkossa vastaanottaa isompia konttilaivoja. Tämä pienentää konttiliikenteen ympäristövaikutuksia, sillä kerralla voidaan kuljettaa isompia lasteja. Samalla isompien laivojen avulla saavutetaan kuljetuskustannussäästöjä.

Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetettiin vesiteitse Hernesaaren edustalle, missä se hyödynnetään asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Alue muuttuu rakentamisen myötä merelliseksi matkailu- ja vapaa-ajanpalveluihin keskittyneeksi asuinalueeksi satama- ja teollisuustoimintojen siirtyessä muualle.

- Poikkeuksellisella tavalla, meriteitse toteutettu kuljetus vähensi kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta, liikennehaittoja ja kustannuksia, kertoo Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen.

Urakan ympäristövaikutuksia seurattiin säännöllisesti. Kalastovaikutuksia kompensoidaan hankkeessa vielä vuoteen 2023 asti istuttamalla vuosittain alueelle 40 000 siianpoikasta.

Uusi väylä otettiin käyttöön marraskuun 2021 lopussa. Pääurakoiden valmistumisen jälkeen alueella viimeistellään vielä sataman poijuportin laajennus, sekä Kuiva Hevosen eroosiosuojaus, jotka ovat osana EU-rahoitusta.

Lisätietoja:

Seppo Paukkeri, projektipäällikkö, Väylävirasto: [email protected], p.. 029 534 3361,

Sanna Supponen, projektipäällikkö, Helsingin Satama Oy: [email protected], p. 040 801 4705
 

Hankkeen verkkosivut
Hankkeen Facebook-sivut
 

Korjattu 30.11.2021 klo 10: Lisätty Seppo Paukkerin sitaatti.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta