Hyppää sisältöön

Vt 8 Turku–Pori: Valtatie 8:lla ohituskaistojen parannushanke edistyy – työt aloitetaan myös Mynämäen osuudella

Julkaistu 10.06.2020

Väylävirasto rakennuttaa vuosien 2020-2021 aikana kaksi kokonaan uutta ohituskaistaparia Laitilan ja Eurajoen kohdalle sekä parantaa Mynämäen ohituskaistoja. Valtatie 8:n parannushankkeessa on aloitettu kesäkuussa työt myös Mynämäen osuudella.

Valtatie 8:n parantaminen jatkuu Turun ja Porin välillä. Viime vuonna loppuun saatetun parannushankkeen jälkeen tielle on myönnetty lisärahoitusta, minkä ansiosta Väylävirasto rakennuttaa tielle nyt kaikkiaan kolme ohituskaistaparia.

Hankkeessa tehdään töitä kolmella alueella: Eurajoella (Kämppä–Peränkylä), Laitilassa (Nästi–Kovero) sekä Mynämäellä.

“Pääsimme nyt kesäkuussa aloittamaan työt myös Mynämäen alueella. Kyseisellä hankealueella aloitamme puuston poistolla. Tämä alkuvaihe ei tule aiheuttamaan vaikutuksia liikenteelle, mutta on hyvä huomioida, että hankealueella poistetaan levähdysalueet käytöstä”, kertoo työmaainsinööri Heidi Sydänmaa Destialta.

Laitilassa työt alkoivat maaliskuun lopussa puuston ja pintamaan poistolla, ja työt ovat edenneet suunnitellusti. Louhintatyöt on aloitettu ja tällä hetkellä jatketaan valtatien levitystyötä. Joillain yksityisteillä on jo aloitettu työt ja niissä on käynnissä pintamaan poistoa, maanleikkausta sekä rakennekerroksia. Seuraavaksi alueella jatkuvat puiden poistot yksityisteiltä. 

Eurajoen urakassa on käynnissä puuston ja pintamaiden poistoa sekä maanleikkausta ja louhintaa. Alueella tehdään tällä hetkellä parin viikon ajan myös kaapelitöitä yöaikaan. Kaikilla urakka-alueilla toteutetaan myös pohjavedensuojausta ja vähennetään liikenteen meluhaittoja rakentamalla meluaitoja tai -kaiteita.

Sekä Nästi-Kovero -välillä että Eurajoen urakka-alueiden nopeusrajoitus on arkisin tietyissä kohdissa 60km/h työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Matalammat nopeusrajoitukset ovat tarpeen, koska alueella kulkee työmaaliikennettä, työmaa-alueelta puuttuu kaiteita ja valaistuksen purku on käynnissä. Viikonloppuisin töiden ollessa tauolla nopeusrajoituksia pyritään nostamaan niillä alueilla, joilla se on mahdollista.

Tähtäimessä turvallisempi ja sujuvampi kasitie

Rakennustöiden ajaksi tien nopeusrajoituksia alennetaan ja liikennettä joudutaan ohjaamaan osittain kiertotielle, mikä pidentää väliaikaisesti ajoaikoja. Töiden aiheuttamia poikkeusjärjestelyjä onkin tärkeää noudattaa sekä työntekijöiden että tienkäyttäjien turvallisuuden vuoksi. Töiden vaikutukset ovat kuitenkin positiiviset pitkällä aikavälillä.

“Hankkeen päättyessä saamme nauttia kasitiestä, jossa matkanopeudet ovat tasaisempia ja ajaminen on aiempaa turvallisempaa. Ymmärrämme, että tietyöt ja alhaiset matkanopeudet häiritsevät nyt tiellä liikkumista, mutta pitkällä tähtäimellä tiellä ajamisesta tulee paljon sujuvampaa”, Väyläviraston projektipäällikkö Kari Partiainen muistuttaa.

Koko hankkeen urakoitsijana toimii Destia. Töiden odotetaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia voi seurata sivulta vayla.fi/vt8-turku-pori-ohituskaistat ja Facebookista (www.facebook.com/turkupori/)

Lisätietoja:

Väylävirasto
Projektipäällikkö
Kari Partiainen
p. 029 534 3580
[email protected]

 

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta