Hyppää sisältöön

Vt 25 Lepin liittymän työmaalla käynnistyivät työt hulevesien hallitsemiseksi

Julkaistu 10.6.2022 9.00

 

Valtatie 25 Lepin liittymän työmaa-alueella on käynnistetty selkeytysaltaan ja suodatinpadon rakentamistyöt hulevesien hallitsemiseksi. Työt käynnistettiin välittömästi, kun havaittiin työmaalta valuneen savi- ja humuspitoista vettä Lepinjärveen. Työmaa-alue sijaitsee Natura 2000-alueeksi lukeutuvan Lepinjärven pohjoispuolella. 

Toimet tilanteen ratkaisemiseksi aloitettiin heti Uudenmaan ELY-keskuksen esitettyä Väyläviraston hankkeelle selvityspyynnön toimenpiteistä ja tilanteen korjaamisesta.

"Alueelle tehdään yksi selkeytysallas ja sen yhteyteen ojaan suodatinpato kalliolouheesta. Lisäksi kaikkiin laskuojaan johtaviin ojiin tehdään suodatinkankaan päälle louheverhoukset. Näillä toimenpiteillä uskomme hienoaineksen valumisen laskuojiin ja järven rantaan estyvän, ja siten haitan poistuvan", projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta täsmentää.

Veden samentuminen ei ole terveydelle vaarallista, mutta se voi heikentää vesistön lajien elinolosuhteita maisemallisen haitan lisäksi. Samentuma poistuu, kun toiminta muuttuu.

Urakoitsija on aloittanut työt. Toimenpiteiden vaikutusta seurataan hankkeessa tehostetusti.

Lisätietoja:
Väylävirasto, projektipäällikkö Antti Koski p. 029 534 3546

Vt 25 Lepin liittymä -hanke on loppusuoralla, ja sen on tarkoitus valmistua elokuussa. Hankkeessa parannetaan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta valtatiellä 25 maantien 111 liittymän kohdalla Raaseporissa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta