Vesiväylät

Väylän vastuulla on valtaosa Suomen vesiväylistä ja kanavista. Niiden ylläpidossa ja kehittämisessä otetaan huomioon niin kauppamerenkulun kuin muunkin vesiliikenteen tarpeet.

Väylän ylläpitämiä rannikkoväyliä on yhteensä hieman alle 8 300 km ja sisävesiväyliä 8 000 km. Yhteensä Väylän ylläpitämiä vesiväyliä on noin 16 300 km, joista kauppamerenkulun väyliä on lähes 4 000 km.

Kaikkiaan on kartoille merkittyjä yleisiä kulkuväyliä Suomessa yhteensä noin 20 000 km. Näillä väylillä merenkulun turvalaitteita (mm. majakoita, poijuja, viittoja ja linjatauluja) on yhteensä yli 34 000 kpl. Näistä Väylä ylläpitää noin kahta kolmasosaa eli 25 700 merenkulun turvalaitetta. Saimaan järvialueelta merelle johtavan Saimaan kanavan lisäksi väylästöön kuuluu 31 muuta sulkukanavaa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.07.2019