Hyppää sisältöön

Työ radan turvalaitteiden uusimiseksi etenee sekä laboratoriossa että maastossa

Julkaistu 9.2.2017

Syksyllä 2016 solmitut turvalaitetoimitussopimukset Itä-Suomen ratapihojen (Niirala, Kotka ja Vainikkala) sekä Riihimäki-Tampere välin turvalaiteuusimista etenevät suunnitellusti. Molemmat järjestelmätoimittajat Mipro Oy sekä työyhteenliittymä Siemens-VR Track Oy läpäisivät sopimukseen sisältyvän nk. Go/NoGo-välitavoitteen.

Kuva: Testitapaukset kirjataan systemaattisesti ja vaikutukset analysoidaan havaintojen perusteella.   

Liikennevirasto oli asettanut kyseisen välitavoitteen varmistaakseen, että tuote saadaan tiukassa aikataulussa varmasti toteutettua. Toiminnallisia vaatimuksia on yli 2000 kappaletta ja näiden tulee täyttyä 80 prosenttisesti puolen vuoden sisällä sopimuksen solmimisesta.

Siemens-VR Trackin testit tehtiin Siemensin sovelluskehityslaboratoriossa Madridissa ja Mipron testit vastaavassa ympäristössä Mikkelissä. Molemmat toimittajat saavuttivat yli 90 % tuloksen. Saavutukset täydennetään kevään aikana 100 %:iin.

Kuva: Järjestelmien uusimisen kireä aikataulu edellyttää ennakoivia valmisteluja kentällä välillä haastavissa olosuhteissa. Kaapelireitin alituksen valmistelu tunkkaamalla.

Projektipäälliköt Juha Lehtola, Sakari Nieminen ja Maria Torttila olivat tyytyväisiä tuloksiin sekä tähän uuteen välitavoitteeseen. ”Tällä varmistettiin, että toimittaja aloittaa työnsä täydellä teholla heti alusta alkaen perehtyen vaatimuksiin ja niiden tulkintaan. Turvalaitejärjestelmän rakentaminen on monimutkaista, mutta nyt näyttää hyvältä molempien sopimuskumppaniemme osalta”, sanoo Torttila.

Seuraavana vuorossa on projektikohtaisten sovellusten testaaminen. Testijakso alkaa kesällä Niiralasta. Myös maastossa on työt käynnissä, tehtäviä töitä ovat mm. kaapelireittien rakentaminen, kaapeleiden vetäminen sekä laitetilojen ja muiden ulkolaitteiden rakentaminen.

Turvalaitteiden uusiminen on osa korjausvelkaohjelmaa. Merkittävällä kertainvestoinnilla päivitetään turvalaitteita nykyaikaiseksi rataosalla Riihimäki-Tampere sekä ratapihakohteissa Kotkan Kotolahdessa sekä Mussalossa ja Niiralan sekä Vainikkalan raja-asemilla.

Lue lisää: http://www.liikennevirasto.fi/rautateiden-turvalaitehankkeet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta