Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Jukka Päkkilä

 • 029 534 3755

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Honkarinta

 • p. 0295 343 754

Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Poikkimaantie (mt 8155) on tärkeä työ- ja asiointiliikenteen sekä raskaan liikenteen yhteys Oulun satamaan. Sataman kehittymisen ja Stora Enson Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutoksen ennakoidaan lisäävän raskaan liikenteen kuljetuksia jo valmiiksi ruuhkaisella Poikkimaantiellä.  

Lisääntyvän liikenteen vuoksi tie levennetään nelikaistaiseksi Kiilakiventien ja Äimäraution välillä. Liittymiä ja valaistusta parannetaan, siltoja ja liikennevaloja uusitaan s ekä meluesteitä lisätään.  

Kahdessa vaiheessa vuosina 2023–2026 toteutettava tiehanke parantaa Poikkimaantien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää asukkaiden kokemaa melua. Sujuvampi liikenne tukee sataman ja alueen teollisuuden kehitystä.    

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa työn alla on Kainuuntien ja Terminaalitien välinen tieosuus. Työt painottuvat vuosille 2023–2024, mutta hankeaikaa on vuoteen 2025. Toinen työvaihe koskee Terminaalitien ja sataman välistä tieosuutta, jonka parantaminen ajoittuu arviolta vuosille 2024–2026. 

Kuvituskuva hankkeen paperisesta yleiskartasta
 • Tiesuunnitelma 2017
 • Rakentamissuunnittelu 2021
 • Vt22–Terminaalitie, rakentaminen 2023–2025
 • Oulun satama–Terminaalitie, rakentaminen 2024–2026

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023–2026
Yhteistyökumppanit
Welado (rakennuttaja-/valvojakonsultti), Kreate (urakoitsija)
Kustannukset
40 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Oulun kaupunki
Fintraffic Tie
Oulun vesi
Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, edistää maankäytön kehitystä sekä vähentää liikenteen melun haittoja asukkaille. 

Nykytila

Oulun keskustan eteläpuolella kulkeva Poikkimaantie on Oulun sataman pääväylä, joka yhdistää valtatiet 4 ja 22 satamaan ja terminaalialueeseen. Nykyisellään tie on kaksikaistainen tie. 

 

Sataman kehittyminen ja lähellä olevan Kaukovainion asuinalueen tiivistyminen sekä Stora Enson investoinnit kartonkikoneisiin lisäävät raskaan liikenteen kuljetuksia tällä tiellä. Liikennettä lisää osaltaan Poikkimaantien jatkeelle, Oulujoen itäpuolelle, rakentuva Hiukkavaaran asuinalue palveluineen. 

Liikenne-ennusteiden mukaan liikennemäärät tulevat voimakkaasti lisääntymään. Tien nykyinen palvelutaso on heikko etenkin ruuhka-aikoina, ja tienvarren asutus kärsii melusta. 

Kuva Poikkimaantien sillanrakennuksesta maaliskuussa 2024

Hankkeen sisältö

Hankkeessa toteutetaan seuraavat muutokset: 

 • Sataman päässä tie linjataan uuteen paikkaan ja portin edustalle rakennetaan kiertoliittymä. 
 • Tie levennetään nelikaistaiseksi 2,4 kilometrin matkalta Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. 
 • Sataman ja Äimäraition välillä kolmeen liittymään rakennetaan liikennevalot. Nelikaistaiseksi muutettavalla osuudella nykyiset liittymät parannetaan ja liikennevalot uusitaan. 
 • Äimäkujan liittymä muutetaan suuntaisliittymäksi ja maantien 847 rampin alikulkukäytävä uusitaan. 
 • Toiselle ajoradalle rakennetaan uudet sillat Äimäraution risteysillan ja Äimäraution ylikulkusillan kohdille. 
 • Nelikaistaiseksi muutettavalla osuudella nykyiset alikulkukäytävät uusitaan. Lintulammentien alikulkukäytäväsilta jatketaan. 
 • Äimäkujalle ja Lintulammentielle rakennetaan uudet alikulkukäytävät. 
 • Uusia meluesteitä rakennetaan Mäntylän, Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion asuntoalueiden kohdille. 
 • Tievalaistus uusitaan ja rakennetaan telematiikkaa eli liikenteenhallinta- ja turvajärjestelmiä. 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Tiesuunnitelma valmistui vuonna 2017 ja sataman pään rakennussuunnitelma vuonna 2018. Rakentaminen käynnistyi keväällä 2023.  
 
Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen koskee Terminaalitien ja Kainuuntien välistä tieosuutta. Tämä osuus toteutetaan vuosina 2023–2025. Toinen työvaihe koskee Terminaalitien ja sataman välistä tieosuutta, jonka parantaminen ajoittuu arviolta vuosille 2024–2026. 

Hankkeen kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa, josta Oulun kaupungin ja Oulun sataman osuus on yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.